Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 maja, 2023 Tytuł artykułu

Spotkanie w sprawie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Treść artykułu

Spotkanie ws. wyznaczenia obszaru rewitalizacji

Gmina Brzeg jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2023-2033. Kluczowym elementem prac nad tym dokumentem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, czyli miejsc o szczególnej koncentracji problemów społecznych oraz gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Wyznaczenie tych obszarów jest jednym z pierwszych etapów prac nad tym dokumentem.

W ramach trwających konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 9 maja br. w brzeskim ratuszu odbyły się warsztaty i debata. W trakcie spotkania przedstawiciele wykonawcy przybliżyli przybyłym gościom zasady wyznaczenia ww. obszarów.

Do 15 maja br. trwają konsultacje dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W tym czasie można zgłaszać uwagi. Szczegóły dostępne są m.in. tutaj: https://brzeg.pl/aktualnosci/114570-ogloszenie-burmistrza-brzegu-9/

 

Nie zapomnij udostępnić: