Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Akademia Kreatywnego Ekomalucha

Projekt pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, realizowanego równocześnie w placówkach: Publiczne Przedszkole nr 1 w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 7, Publiczne Przedszkole nr 6 przy ul. Wysoka 7 i Publiczne Przedszkole nr 10 w Brzegu przy ul. Ks. Makarskiego 5.

„Brzeskie przedszkola przyjmują dzieci”

Od 2 listopada w Przedszkolu Publicznym Nr 1 przy ul. Jana Pawła II 7, Przedszkolu Publicznym Nr 6 przy ul. Wysokiej 1 i w Przedszkolu Publicznym Nr 10 przy ul. Ks. Makarskiego 5 rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci w ramach realizacji projektu „Akademia Kreatywnego Ekomalucha”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i jest odpowiedzią na problem niewystarczającej ilości miejsc w przedszkolach. Aby projekt mógł być zrealizowany potrzebne były środki na przygotowanie i wyposażenie sal dla dzieci. Pieniądze te zostały wyasygnowane z budżetu miasta. Prace przygotowawcze rozpoczęły się wiosną . Na 75 dzieci czekały piękne przygotowane sale.

Projekt stwarza wiele możliwości nie tylko dzieciom w nim uczestniczącym. Pani Ewa Kasiura, mama Szymona zapisanego w PP Nr 6 może teraz bez przeszkód kontynuować kurs, zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, zwiększający jaj szanse powrotu na rynek pracy. Będzie też więcej czasu na przygotowanie i składanie ofert pracy uważa Pani Dorota Babicz, mama Damiana – ucząca się i jednocześnie poszukująca pracy.

Z rozmów z rodzicami wynika, że zaplanowane dla nich zajęcia (2 godz. w miesiącu ) są ciekawym i wartościowym uzupełnieniem projektu i chętnie z nich skorzystają.
Z możliwości podjęcia pracy cieszą się także osoby zatrudnione w projekcie. Dla Eweliny Szczepaniak nauczycielki w PP6 ważne jest to, że może zdobyć praktykę i doświadczenie. Jednocześnie realizując treści z zakresu ekologii wykorzysta wiadomości zdobyte na studiach podyplomowych z edukacji przyrodniczej.
Podsumowując, mamy nadzieję, że projekt ten spełni pokładane w nim nadzieje i oczekiwania.

Akademia dla Rodziców

W ramach AKADEMII KREATYWNEGO EKOMALUCHA projektu KSI NR POKL.09.01.01-16-012/10 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Przedszkolu Publicznym nr 1, Przedszkolu Publicznym nr 6 oraz Przedszkolu Publicznym nr 10 odbywają się cykliczne spotkania „ŚWIADOME RODZICIELSTWO – MĄDRE WYCHOWANIE” dla rodziców przedszkolaków ze specjalistami z różnych dziedzin, które mają na celu wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej roli rodziny.

Do tej pory rodzice maluchów mieli okazję zapoznać się z takimi tematami jak:

 • „Równość szans kobiet i mężczyzn w świadomym rodzicielstwie”
 • „Wpływ telewizji i gier multimedialnych na rozwój osobowości dziecka”
 • „Komunikacja językowa w wieku przedszkolnym”
 • „Kompetencje społeczne dziecka”
 • „Wady postawy – elementy korekcyjne w zabawach ruchowych dzieci”

Kolejne spotkania będą obejmowały następujące tematy:

 • „Nagrody i kary w wychowaniu dziecka”
 • „Obserwuj i rozpoznaj potrzeby swojego dziecka”
 • „Zabawa – wspólna radość dziecka i rodzica”

Spotkania prowadzone są w formie wykładów i konsultacji, również indywidualnych, zgodnie z potrzebami rodziców. Przywykliśmy do tego, że na zebrania w przedszkolu czy szkole częściej przychodzą matki. Celem w/w spotkań jest również eliminowanie stereotypów dotyczących płci, a mianowicie zwiększenie udziału ojców w wychowaniu swoich pociech m.in. właśnie poprzez uczestnictwo w spotkaniach. Trzeba przyznać, że tatusiowie naszych przedszkolaków stanowią już znaczącą i zauważalną grupę podczas konsultacji, co uważamy za nasz wspólny sukces.