Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Struktura organizacyjna

  • Biuro Budżetu i Księgowości
   Zastępca Skarbnika Brzegu – Anna Sanetra
   tel. 77 416 99 61
   fn@brzeg.pl
  • Biuro Podatków i Opłat
   Kierownik Biura – Małgorzata Gawrońska
   tel. 77 404 56 00
   podatki@brzeg.pl
  • Biuro Oświaty
   Kierownik Biura – Elżbieta Ochmańska-Jurkowska
   tel. 77 404 71 45
   oswiata@brzeg.pl
  • Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
   Kierownik Biura – Anna Owczar
   tel. 77 416 99 81
   spz@brzeg.pl
  • Biuro Budownictwa i Inwestycji
   Kierownik Biura – Lucyna Mielczarek
   tel. 77 416 08 74
   bbi@brzeg.pl
  • Biuro Gospodarki Lokalami i Nieruchomościami
   Kierownik Biura – Barbara Iwanowiec
   tel. 77 404 58 36
   geodezja@brzeg.pl
  • Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   Kierownik Biura – Joanna Dubas
   tel. 77 416 04 95
   urbanistyka@brzeg.pl
  • Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
   Kierownik Biura –
   tel. 77 416 99 57
   pozostałe telefony do Biura:
   tel. 77 404 57 95
   tel. 77 404 57 96
   promocja@brzeg.pl
  • Biuro Audytu i Kontroli
   Audytor – Teresa Piotrowska
   tel. 77 416 99 54
   audytor@brzeg.pl
  • Komenda Straży Miejskiej
   Komendant – Krzysztof Szary
   tel. 77 416 06 39
   tel. 77 416 06 60 (monitoring, zgłoszenia)
   sm@brzeg.pl
  • Urząd Stanu Cywilnego
   Kierownik – Magdalena Hałas-Kowalska
   tel. 77 404 56 05
   Ewidencja ludności, meldunki
   tel. 77 416 94 41
   Dowody osobiste
   tel. 77 416 95 26
   Ewidencja działalności gospodarczej pokój 11 B
   tel.77 416 99 59
   usc@brzeg.pl
  • Biuro Bezpieczeństwa
   Inspektor – Joanna Szkriba-Koreń
   tel. 77 404 71 16
  • Inspektor – Marek Kłębicki tel. 77 404 71 15
  • mczk@brzeg.pl
  • Główny specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
   Dorota Poznań
   tel. 77 416 98 93
   bhp@brzeg.pl