• Biuro Organizacyjno-Prawne
  Kierownik Biura – Piotr Reszczyński
  tel. 77 404 70 56
  organizacyjny@brzeg.pl
 • Biuro Budżetu i Księgowości
  Zastępca Skarbnika Brzegu – Anna Sanetra
  tel. 77 416 99 61
  fn@brzeg.pl
 • Biuro Podatków i Opłat
  Kierownik Biura – Małgorzata Gawrońska
  tel. 77 404 56 00
  podatki@brzeg.pl
 • Biuro Oświaty
  Kierownik Biura – Elżbieta Ochmańska-Jurkowska
  tel. 77 404 71 45
  oswiata@brzeg.pl
 • Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
  Kierownik Biura – Anna Owczar
  tel. 77 416 99 81
  spz@brzeg.pl
 • Biuro Budownictwa i Inwestycji
  Kierownik Biura – Lucyna Mielczarek
  tel. 77 416 08 74
  bbi@brzeg.pl
 • Biuro Gospodarki Lokalami i Nieruchomościami
  Kierownik Biura – Barbara Iwanowiec
  tel. 77 404 58 36
  geodezja@brzeg.pl
 • Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
  Kierownik Biura – Joanna Dubas
  tel. 77 416 04 95
  urbanistyka@brzeg.pl
 • Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
  Kierownik Biura – Andrzej Peszko
  tel. 77 416 99 57
  pozostałe telefony do Biura:
  tel. 77 416 98 45
  tel. 77 416 98 01
  promocja@brzeg.pl
 • Biuro Rady Miejskiej
  Kierownik Biura – Anna Szymańska
  tel. 77 404 56 14
  radamiejska@brzeg.pl
 • Biuro Audytu i Kontroli
  Audytor – Teresa Piotrowska
  tel. 77 416 99 54
  audytor@brzeg.pl
 • Komenda Straży Miejskiej
  Komendant – Krzysztof Szary
  tel. 77 416 06 39
  tel. 77 416 06 60 (monitoring, zgłoszenia)
  sm@brzeg.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego
  Kierownik – Magdalena Hałas-Kowalska
  tel. 77 404 56 05
  Ewidencja ludności, meldunki
  tel. 77 416 94 41
  Dowody osobiste
  tel. 77 416 95 26
  Ewidencja działalności gospodarczej pokój 11 B
  tel.77 416 99 59
  usc@brzeg.pl
 • Biuro Bezpieczeństwa
  Inspektor – Wiesław Kielian
  tel. 77 404 71 16
  mczk@brzeg.pl
 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Dorota Poznań
  tel. 77 416 98 93
  bhp@brzeg.pl