Jerzy Wrębiak

Burmistrz Brzegu
77 416-99-50
um@brzeg.pl

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 12.15 – 16.15

Bartłomiej Kostrzewa

I Zastępca Burmistrza Brzegu
77 416-99-51
um@brzeg.pl

Tomasz Witkowski

Zastępca Burmistrza Brzegu
77 416 99 50
um@brzeg.pl

Krystyna Nowakowska – Bider

Sekretarz Brzegu
77 416-99-51
sekretarz@brzeg.pl

Katarzyna Szczepanik

Skarbnik Brzegu
77 416-99-60
skarbnik@brzeg.pl