Propozycje tras turystycznych po Brzegu

  1. Plac Bramy Wrocławskiej ul. Bolesława Chrobrego – Amfiteatr – przejście fosą na ul. Armii Krajowej – przejście do Parku Centralnego – fontanna „Brat Ledy z łabędziem” – przejście fosą do ul. Długiej – kościół św Mikołaja – Ratusz – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – zamek.
  2. Dworzec PKP – ul. Piastowska – ul Jana Pawła II – ul. Bartosza Głowackiego – fontanna „Brat Ledy z łabędziem” przejście parkiem do ul. Armii Krajowej dalej parkiem przez fosę – amfiteatr – dawne Gymnasium Illustre Bregense – zamek – kaplica św. Jadwigi – obejście zamku – Brama Odrzańska – ul. Górna – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – Ratusz – kościół pw. św. Mikołaja.
  3. Plac Bramy Odrzańskiej – zamek – kaplica św. Jadwigi – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – Ratusz – kościół pw. św. Mikołaja – powrót ul. Długą – ul. Chopina – dawne Gymnasium Illustre Bregense – Plac Bramy Wrocławskiej.
  4. tzw. Szlak książęcy – patrz mapka poniżej