Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Wsparcie dla inwestora

Elementy wsparcia inwestora

– utrzymywanie kontaktów z firmami, które już rozpoczęły działalność, w tym monitorowanie ich potrzeb

– prowadzenie cyklicznych spotkań z przedstawicielami firm

– interweniowanie w przypadku wystąpienia problemów u przedsiębiorców

– klimat przyjazny dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

– punkt „Sklep z pracą”, gdzie pracodawcy mogą zgłaszać wolne miejsca pracy

Przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji na 15 lat w przypadku inwestycji zlokalizowanej na terenie objętym granicami specjalnej strefy ekonomicznej.

Działalności podlegające zwolnieniu z podatku dochodowego, m.in.:

 • oprogramowanie, hosting i doradztwo IT,
 • naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
 • specjalistyczne projektowanie,
 • usługi architektoniczne i inżynierskie,
 • badania i analiza techniczna,
 • doradztwo w sprawach środowiska,
 • badania naukowe i prace rozwojowe,
 • audyt finansowy,
 • magazynowanie i przechowywanie towarów.

Informacje nt. wsparcia regionalnego COI

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Kompleksową obsługę inwestorów na poziomie województwa zapewnia Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. COIE, działające w ramach OCRG, współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów, którzy zwracają się do nich bezpośrednio.

Informacje nt. wsparcia WSSE

WSSE udziela wsparcia na rozwój działalności np. zakup nowych maszyn, poszerzenie produkcji czy rozbudowę zakładu. To nie strefa narzuca ramy nowej inwestycji, tylko przedsiębiorca przedstawia strefie swój pomysł na biznes. Wsparciem obejmowana jest większość działalności produkcyjnych oraz wybrane usługi.

Wałbrzyska Strefa stara się odpowiadać na bieżące potrzeby inwestorów. Oferuje cały pakiet tak zwanej „opieki po-inwestycyjnej”, w której skład wchodzi przynależność do grupy zakupowej obniżającej opłaty za media, wsparcie eksportu i ekspansji na rynki zagraniczne, współpraca ze szkołami branżowymi i technicznymi oraz szkolenia dla pracowników firm strefowych. Uruchomiona została także platforma do spotkań zdalnych.