• Urząd Miasta w Brzegu
  ul. Robotnicza 12
  49-300 Brzeg
  Rodzaj:
   Gmina miejska
  Powiat: Brzeski
  Województwo: Opolskie
  Obszar miasta: 14,60 km²
  Liczba ludności: 35 726 mieszkańców (stan na 31.12.2016r.)
  Liczba radnych: 21
  Burmistrz: Jerzy Wrębiak
 • NIP: 747-12-48-878
  REGON: 531412711
 • Godziny pracy Urząd Miasta w Brzegu

poniedziałek: godz. 7.15 – 16.15
wtorek-piątek: godz. 7.15 – 15.15

Kasa Urzędu
Miasta
poniedziałek – piątek: godz. 7.30 – 14.30
przerwa 11:00 – 11:30

Straż Miejska, ul. Robotnicza 12
poniedziałek – piątek
godz. 6:00 – 16:00
obsługa monitoringu miasta
całodobowo

Burmistrz przyjmuje mieszkańców:
w każdy poniedziałek: godz. 12.15 – 16.15

 

Konta bankowe Gminy Brzeg:

UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH!
Z DNIEM 20.11.2017 r. W GMINIE BRZEG OBOWIĄZUJĄ NOWE KONTA BANKOWE.
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE “STARE” KONTA BANKOWE OBOWIĄZUJĄ DO DNIA 29.11.2017 r.

Kasa Urzędu Miasta w Brzegu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

7:30 – 14:30 przerwa od 11:00 do 11:30

Po dniu 29.11.2017 r. wszelkie wpłaty na właściwe konta bankowe Gminy należy uiszczać przelewem bądź w kasie Urzędu Miasta w Brzegu.

Jednocześnie informujemy, że od wpłat gotówkowych dokonywanych bezpośrednio w Banku Zachodnim na konta bankowe Gminy Brzeg będzie pobierana prowizja zgodnie z tabelą opłat banku.

 

UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH!

Z DNIEM 20.11.2017R. W GMINIE BRZEG OBOWIĄZUJĄ NOWE KONTA BANKOWE. WSZELKIE WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA NOWE KONTA GMINY BRZEG PRZELEWEM LUB W KASIE URZĘDU MIASTA W BRZEGU.
OD WPŁAT DOKONANYCH BEZPOŚREDNIO W KASIE BANKU ZACHODNIEGO W BRZEGU, W OBCYCH BANKACH, NA POCZCIE POLSKIEJ LUB W PUNKTACH PRZYJMOWANIA OPŁAT ZOSTANIE DOLICZONA PROWIZJA ZGODNIE Z CENNIKIEM OBOWIĄZUJĄCYM W DANEJ INSTYTUCJI.

Numery nowych kont bankowych Gminy Brzeg obowiązujące od 20.11.2017 r.:

 

Dochody (dzierżawy, najem, wieczyste użytkowanie gruntu, dochody z tyt. zajęcia pasa drogi, dochody z tyt. sprzedaży majątku, mandaty, opłata adiacencka, renta planistyczna itp.)

20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Dochody – Budżet państwa (udostępnienie   danych osobowych, usługi opiekuńcze, zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za lata ubiegłe)

06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Zadania zlecone – świadczenia rodzinne (zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za rok bieżący)

78 1090 2141 0000 0001 3528 7014
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 78 1090 2141 0000 0001 3528 7014
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Podatki (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa)

68 1090 2141 0000 0001 3528 6127
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Depozyt (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

94 1090 2141 0000 0001 3528 6629
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Strefa Płatnego Parkowania 

95 1090 2141 0000 0001 3528 6902
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 95 1090 2141 0000 0001 3528 6902
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

56 1090 2141 0000 0001 3528 6149
Bank Zachodni WBK O/Brzeg
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP