Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Dane podstawowe

 

Urząd Miasta w Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Rodzaj:
 Gmina miejska
Powiat: Brzeski
Województwo: Opolskie
Obszar miasta: 14,60 km²
Liczba ludności: 35 726 mieszkańców (stan na 31.12.2016r.)
Liczba radnych: 21
Burmistrz: Jerzy Wrębiak

NIP: 747-12-48-878
REGON: 531412711

 

  • Godziny pracy Urząd Miasta w Brzegu

poniedziałek: godz. 7.15 – 16.15
wtorek-piątek: godz. 7.15 – 15.15

Kasa Urzędu Miasta
poniedziałek – piątek: godz. 7.30 – 14.00
przerwa 11:00 – 11:30
Informujemy, że od wpłat gotówkowych dokonywanych bezpośrednio w Santander Bank Polska S.A. na konta bankowe Gminy Brzeg będzie pobierana prowizja zgodnie z tabelą opłat banku.

Straż Miejska, ul. Robotnicza 12
poniedziałek – piątek
godz. 6:00 – 16:00
obsługa monitoringu miasta
całodobowo

Burmistrz przyjmuje mieszkańców:
w każdy poniedziałek: godz. 12.15 – 16.15

 

Konta bankowe Gminy Brzeg:

 

Dochody (dzierżawy, najem, wieczyste użytkowanie gruntu, dochody z tyt. zajęcia pasa drogi, dochody z tyt. sprzedaży majątku, mandaty, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za korzystanie z zezwolenia na alkohol itp.)

20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
Santander Bank Polska S.A.
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Dochody – Budżet państwa (udostępnienie   danych osobowych, usługi opiekuńcze, zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za lata ubiegłe)

06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
Santander Bank Polska S.A.
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 06 1090 2141 0000 0001 3528 7049
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Zadania zlecone – świadczenia rodzinne (zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (500+) za rok bieżący)

78 1090 2141 0000 0001 3528 7014
Santander Bank Polska S.A.
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 78 1090 2141 0000 0001 3528 7014
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Podatki (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa)

68 1090 2141 0000 0001 3528 6127
Santander Bank Polska S.A.
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Depozyt (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

94 1090 2141 0000 0001 3528 6629
Santander Bank Polska S.A.
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Strefa Płatnego Parkowania 

95 1090 2141 0000 0001 3528 6902
Santander Bank Polska S.A.
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 95 1090 2141 0000 0001 3528 6902
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

56 1090 2141 0000 0001 3528 6149
Santander Bank Polska S.A.
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149
SWIFT KOD (BIC):  WBKPPLPP[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]