• Urząd Miasta w Brzegu
  ul. Robotnicza 12
  49-300 Brzeg
  Rodzaj:
   Gmina miejska
  Powiat: Brzeski
  Województwo: Opolskie
  Obszar miasta: 14,60 km²
  Liczba ludności: 35 726 mieszkańców (stan na 31.12.2016r.)
  Liczba radnych: 21
  Burmistrz: Jerzy Wrębiak
 • NIP: 747-12-48-878
  REGON: 531412711
 • Godziny pracy Urząd Miasta w Brzegu

poniedziałek: godz. 7.15 – 16.15
wtorek-piątek: godz. 7.15 – 15.15

Kasa Urzędu
Miasta
poniedziałek – piątek: godz. 7.30 – 14.30
przerwa 11:00 – 11:30

Straż Miejska, ul. Robotnicza 12
poniedziałek – piątek
godz. 6:00 – 16:00
obsługa monitoringu miasta
całodobowo

Burmistrz przyjmuje mieszkańców:
w każdy poniedziałek: godz. 12.15 – 16.15

 

Konta bankowe Gminy Brzeg:

 • Dochody (dzierżawy, najem, wieczyste użytkowanie gruntu, dochody z tyt. zajęcia pasa drogi, dochody z tyt. sprzedaży majątku, mandaty, opłata adiacencka, renta planistyczna itp.)
  49 2030 0045 1110 0000 0217 9880
  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
  IBAN: PL 49 2030 0045 1110 0000 0217 9880
  SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW
 • Dochody – Budżet państwa (udostępnienie   danych osobowych, usługi opiekuńcze, zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe)
  06 2030 0045 1110 0000 0218 8220
  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
  IBAN: PL 06 2030 0045 1110 0000 0218 8220
  SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW
 • Podatki (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa)
  91 2030 0045 1110 0000 0217 9900
  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
  IBAN: PL 91 2030 0045 1110 0000 0217 9900
  SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW
 • Depozyt (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)
  36 2030 0045 1110 0000 0217 9920
  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
  IBAN: PL 36 2030 0045 1110 0000 0217 9920
  SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW
 • Strefa Płatnego Parkowania
  80 2030 0045 1110 0000 0233 4910
  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
  IBAN: PL 80 2030 0045 1110 0000 0233 4910
  SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  87 2030 0045 1110 0000 0269 2520
  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.