Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Drogi publiczne

Szanowni Państwo

Oddajemy do Państwa dyspozycji specjalną stronę internetową, w formie portalu, poświęconą szeroko pojętej tematyce drogowej w mieście. Znajdą tu Państwo niezbędne informacje nie tylko o drogach publicznych, którymi zarządza Gmina Brzeg, ale także wiadomości dotyczące rozwoju i kształtowaniu zagadnień sprzyjających rozwojowi jednej z najbardziej ekologicznych form komunikacji – turystyki rowerowej.

Brzeg jest miastem parków i zieleni o bogatej historii. Jesteśmy jednym z tych samorządów, który postanowił z powodzeniem wykorzystać potencjał Gminy do rozwoju rekreacji, szczególnie w jej aktywnej formie, czyli wspierania inicjatyw organizacji pozarządowych oraz turystyki rowerowej.

Jako czynny rowerzysta postanowiłem rozpocząć działania zmierzające do określenia kierunków rozwoju polityki rowerowej w Brzegu. Z pomocą specjalistów oraz instytucji publicznych i organizacji pozarządowych przygotowaliśmy raport określający najważniejsze cele poprawy istniejących możliwości i wprowadzania nowych rozwiązań właśnie w dziedzinie komunikacji rowerowej. Dokument ten stanowi również moją osobistą deklarację wspierania rozwoju tej formy rekreacji w naszej gminie. W przyszłości, w miarę możliwości budżetowych, wspólnie będziemy realizować zapisane tam cele.

Portal „drogi publiczne” jest skierowany do wszystkich użytkowników dróg. Także i pieszych. Zarówno mieszkańców Gminy Brzeg jak i turystów. Stanowi on także formę stałego kontaktu samorządu ze wszystkimi zainteresowanymi, za pomocą przekazywanych ogłoszeń, informacji o projektach oraz realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, które będą przybliżać realizowane na terenie Brzegu działania w obszarach komunikacji. Również przedsięwzięcia te dopiero planowane. Przedmiotowy portal umożliwia także komunikację z samorządem, poprzez przekazywanie swoich uwag i propozycji przez wszystkich zainteresowanych rozwojem komunikacji na terenie naszego miasta.

Wyrażam nadzieję, że w ten sposób uda nam się wspólnie kształtować i rozwijać politykę komunikacyjną miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki rowerowej.

Burmistrz Brzegu
Jerzy Wrębiak