Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Zamek Piastów Śląskich

Dawna rezydencja Piastów brzeskich wzniesiona na miejscu gotyckiego zamku warownego. Reliktem zamku gotyckiego jest Wieża Lwów. Obecny kształt zamek uzyskał dzięki renesansowej przebudowie, której inicjatorem był w 1532 r. książę legnicko-brzeski Fryderyk II. Przebudowę kontynuował do 1560 r. syn Fryderyka – Jerzy II. Do prac zaangażowani byli włoscy architekci – Jakub Parr, Franciszek Parr, Bernard Niuron. Zamek ucierpiał w 1741 r. podczas oblężenia Brzegu przez wojska króla Prus Fryderyka II. Odbudowa zamku, po osiemnastowiecznych zniszczeniach, nastąpiła dopiero w latach 1966–1990. Bogato rzeźbiona fasada budynku bramnego, dłuta wrocławskiego rzeźbiarza Andrzeja Waltera I, zaliczana jest do najznakomitszych zabytków renesansu w Europie Środkowej.

Obiekt mieści Muzeum Piastów Śląskich. Interesującą częścią ekspozycji stałej są zbiory rzeźby i malarstwa śląskiego od XV do XVIII w. należące do wrocławskiego Muzeum Narodowego. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują obrazy najwybitniejszego malarza śląskiego doby baroku – Michała Leopolda Willmanna zwanego śląskim Appellesem lub śląskim Rembrandtem. W ramach ekspozycji stałej muzeum prezentuje również historię Brzegu i dzieje Piastów Śląskich. Cenną grupą zabytków są sarkofagi książąt legnicko-brzeskich prezentowane na wystawie Memoriae Piastorum Principum Silesiae. Wśród ciekawostek ze zbiorów uwagę zwraca jedyny w Polsce zachowany w całości średniowieczny luk myśliwski (XIV w.), odnaleziony podczas wykopalisk na ul. Mlecznej w Brzegu.