• Medyczne Studium Zawodowe
    ul. Ofiar Katynia 25
    tel. 77 416 23 83
  • Policealne Studium Zawodowe – Zespół Szkół Ekonomicznych
    ul. Jana Pawła II 28
    tel. 77 416 27 94