Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

  • Renata Listowska
    dyżur w Ratuszu pok. 104

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

  • Mariusz Andruchowicz
    dyżur w Ratuszu pok. 104

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

  • Grzegorz Chrzanowski
    dyżur w Ratuszu pok. 104