Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

  • Jacek Niesłuchowski
    dyżur: poniedziałek od godz. 16:00 do godz. 17:00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

  • Janusz Wójcik
    dyżur:

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

  • Dariusz Socha
    dyżur: czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00