Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

  • Janusz Ireneusz Wójcik
    dyżur: poniedziałek od godz. 16:30 do godz. 17:30

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

  • Mariusz Andruchowicz
    dyżur: czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

  • Dariusz Socha
    dyżur: czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:00