Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Urzędy

  • Starostwo Powiatowe
   ul. Robotnicza 20
   tel. 77 444 79 00
  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   ul. Oławska 25
   tel. 77 416 90 10
  • Powiatowy Urząd Pracy
   ul. Armii Krajowej 32
   tel. 77 444 13 90
   tel. 77 444 13 91
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Jabłkowa 4
   tel. 77 404 55 95
   tel. 77 404 55 96
   tel. 77 416 81 68
   tel. 77 416 99 93
   BIP:  www.bip.mops-brzeg.pl
  • Zarząd Nieruchomości Miejskich
   ul. B. Chrobrego 32
   tel. 77 416 87 45
   tel. 77 404 50 59
   www.znmbrzeg.pl
   e-mail: znm@brzeg.pl
   BIP:  www.bip.znmbrzeg.pl
  • Prokuratura Rejonowa
   ul. Chrobrego 33
   tel. 77 416 20 35
  • Sąd Rejonowy
   ul. Chrobrego 31
   tel. 77 444 23 00
   tel. 77 444 23 13 (Wydział Cywilny)
   tel. 77 444 23 14 (Wydział Rodzinny)
   tel. 77 444 23 44 (Wydział Karny)
   tel. 77 444 23 40 (Wydział Ksiąg Wieczystych)
  • Urząd Skarbowy
   ul. Składowa 2
   tel. 77 400 52 00
   tel. 77 400 52 01
  • Urząd Stanu Cywilnego
   Urząd Miasta w Brzegu
   (budynek „B”-parter)
   ul. Robotnicza 12
   tel. 77 404 58 30 (kierownik)
   tel. 77 416 95 26 (dowody osobiste)
   tel. 77 416 94 41 (meldunki)
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
   ul. Starobrzeska 28c
   49-305 Brzeg
   tel. 77 404 01 00
  • Biura Notarialne:

  ul. Chrobrego 22/2
  tel. 77 416 32 16

  ul. Armii Krajowej 27
  tel. 77 416 42 93

  ul. Chrobrego 33

  tel. 77 544 52 70

  • Urzędy Pocztowe:

  Brzeg 1 49-300 – ul. Piastowska 6
  tel. 77 404 54 15
  tel. 77 404 54 05

  Brzeg 2 49-302 – pl. Dworcowy 4
  tel. 77 404 54 35

  Brzeg 4 49-304 – ul. Chocimska 7

  tel. 77 404 62 45

  Brzeg 5 49-305 – ul. Brzechwy 3

  tel. 77 411 11 20

  Brzeg 6 49-306 – pl. Zamkowy 5

  tel. 77 416 31 52

  • Urząd Miar
   ul. Wolności 1
   tel. 77 416 30 58
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień
   ul. Chrobrego 21
   tel. 77 411 70 70
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
   ul. Armii Krajowej 22
   tel. 77 444 18 50