• Starostwo Powiatowe
  ul. Robotnicza 20
  tel. 77 444 79 00
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  ul. Oławska 25
  tel. 77 416 90 10
 • Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Armii Krajowej 32
  tel. 77 444 13 90
  tel. 77 444 13 91
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Jabłkowa 4
  tel. 77 404 55 95
  tel. 77 404 55 96
  tel. 77 416 81 68
  tel. 77 416 99 93
  BIP:  www.bip.mops-brzeg.pl
 • Zarząd Nieruchomości Miejskich
  ul. B. Chrobrego 32
  tel. 77 416 87 45
  tel. 77 404 50 59
  www.znmbrzeg.pl
  e-mail: znm@brzeg.pl
  BIP:  www.bip.znmbrzeg.pl
 • Prokuratura Rejonowa
  ul. Chrobrego 33
  tel. 77 416 20 35
 • Sąd Rejonowy
  ul. Chrobrego 31
  tel. 77 444 23 00
  tel. 77 444 23 13 (Wydział Cywilny)
  tel. 77 444 23 14 (Wydział Rodzinny)
  tel. 77 444 23 44 (Wydział Karny)
  tel. 77 444 23 40 (Wydział Ksiąg Wieczystych)
 • Urząd Skarbowy
  ul. Składowa 2
  tel. 77 400 52 00
  tel. 77 400 52 01
 • Urząd Stanu Cywilnego
  Urząd Miasta w Brzegu
  (budynek „B”-parter)
  ul. Robotnicza 12
  tel. 77 404 58 30 (kierownik)
  tel. 77 416 95 26 (dowody osobiste)
  tel. 77 416 94 41 (meldunki)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Starobrzeska 28c
  49-305 Brzeg
  tel. 77 404 01 00
 • Biura Notarialne:

ul. Chrobrego 22/2
tel. 77 416 32 16

ul. Armii Krajowej 27
tel. 77 416 42 93

ul. Chrobrego 33

tel. 77 544 52 70

 • Urzędy Pocztowe:

Brzeg 1 49-300 – ul. Piastowska 6
tel. 77 404 54 15
tel. 77 404 54 05

Brzeg 2 49-302 – pl. Dworcowy 4
tel. 77 404 54 35

Brzeg 4 49-304 – ul. Chocimska 7

tel. 77 404 62 45

Brzeg 5 49-305 – ul. Brzechwy 3

tel. 77 411 11 20

Brzeg 6 49-306 – pl. Zamkowy 5

tel. 77 416 31 52

 • Urząd Miar
  ul. Wolności 1
  tel. 77 416 30 58
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Chrobrego 21
  tel. 77 411 70 70
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Armii Krajowej 22
  tel. 77 444 18 50