Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Pomniki przyrody

W Brzegu znajduje się wiele drzew, które Rada Miejska uznała za pomniki przyrody. Poniżej zdjęcia, opisy i krótkie informacje, gdzie w Brzegu można spotkać pomniki przyrody.

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Ilość – 10 sztuk
Wiek – ok. 110 lat
Aleja składa się z 10 drzew, rosnących w jednym rzędzie 10 m na wschód od ulicy Wolności, między ulicami: Krótką i Legionistów.


Platan klonolistny (Platanus acerifolia)
Ilość – 10 sztuk
Wiek – ok. 110 lat
Aleja składa się ogółem z 26 drzew, z czego w skład jej chronionej części wchodzi 10 drzew, rosnących w dwóch rzędach: od zachodniej i wschodniej strony ulicy Starobrzeskiej. W zachodniej części rośnie ogółem 11 drzew, z czego chronionych są 3 drzewa, zaś w części wschodniej rośnie ogółem 15 drzew, z czego ochroną objęto 7 drzew.


Platan klonolistny (Platanus acerifolia)
Ilość – 10 sztuk
Wiek – ok. 110 lat
Aleja składa się ogółem z 20 drzew, z czego w skład jej chronionej części wchodzi 10 drzew, rosnących w dwóch rzędach: od zachodniej i wschodniej strony ulicy Partyzantów. W zachodniej części rosną ogółem 4 drzewa, z czego chronionych są 2 drzewa, zaś w części wschodniej rośnie ogółem 16 drzew, z czego ochroną objęto 8 drzew.


Dąb czerwony (Quercus rubra)
Wiek – ok. 140 lat
Obwód – 310cm, Średnica – 99cm, Wysokość – 28m
Drzewo rośnie w północnej części ogrodowego sektora Parku Wolności.


Cypryśnik błotny (Taxodium distichum)
Wiek – ok. 110 lat
Obwód – 261cm Średnica – 83cm Wysokość – 24m
Drzewo rośnie w Parku Centralnym, w odległości 32 m na wschód od południowo-wschodniego narożnika budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, przy ulicy Chrobrego.


Miłorząb chiński (= dwuklapowy) Ginkgo biloba
Wiek – ok. 110 lat
Obwód – 188cm Średnica – 60cm Wysokość – 23m
Drzewo rośnie w Parku Centralnym, w odległości 1 m na wschód od narożnika przy bramie wjazdowej na boisko Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, przy ulicy Chrobrego.


Cis pospolity (Taxus baccata)
Wiek – ok. 110 lat
Obwód – 127cm Średnica – 40cm Wysokość – 14m
Drzewo rośnie na posesji Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu, przy ulicy Chrobrego 37, w odległości 6 m na wschód od ściany budynku przedszkola i 15 m na południe od bliższej skrajni chodnika ulicy Chrobrego.


Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
Wiek – ok. 170 lat
Obwód – 448cm Średnica – 142cm Wysokość – 34m
Drzewo rośnie w Parku nad Fosą, w odległości 12 m na południe od południowo-wschodniego narożnika posesji Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu, przy ulicy Chrobrego 37 i 5 m na zachód od alejki parkowej, biegnącej przy wschodniej granicy posesji przedszkola.


Platan klonolistny (Platanus acerifolia)
Wiek – ok. 170 lat
Obwód – 480cm Średnica – 153cm Wysokość – 35m
Drzewo rośnie przy wejściu do amfiteatru od strony ul. Chrobrego, w odległości 14 m na południe od południowo-wschodniego narożnika posesji Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu, przy ulicy Chrobrego.


Miłorząb chiński (= dwuklapowy) Ginkgo biloba
Wiek – ok. 110 lat
Obwód – 286cm Średnica – 91cm Wysokość – 27m
Drzewo rośnie w Parku nad Odrą, w odległości 11 m na południe od bliższej skrajni alei parkowej i 48 m na północ od ogrodu przy Zamku Piastowskim.


Lipa srebrzysta (=węgierska) Tilia tomentosa
Wiek – ok. 170 lat
Obwód – 565cm Średnica – 180cm Wysokość – 26m
Drzewo rośnie w północno-wschodniej części ogrodowego sektora Parku Wolności.


Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Wiek – ok. 170 lat
Obwód – 367cm Średnica – 116cm Wysokość – 32m
Drzewo rośnie we wschodniej części ogrodowego sektora Parku Wolności.


Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Wiek – ok. 170 lat
Obwód – 310cm Średnica – 99cm Wysokość – 24m
Drzewo rośnie w południowo-wschodniej części ogrodowego sektora Parku Wolności.


Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Wiek – ok. 170 lat
Obwód – 303cm Średnica – 96cm Wysokość – 38m
Drzewo rośnie w środkowej części ogrodowego sektora Parku Wolności.


Dąb burgundzki (Quercus cerris)
Wiek – ok. 150 lat
Obwód – 304cm Średnica – 97cm Wysokość – 30m
Drzewo rośnie w północnej części ogrodowego sektora Parku Wolności.