Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Aktywny Kreatywny Maluch

Projekt: Aktywny Kreatywny Maluch – program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

BENEFICJENT: Gmina Brzeg

OKRES REALIZACJI: od 01.07.2016r. do 31.08.2018r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 582 780,00 zł.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 495 363,00 zł.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 900 dzieci i 12 nauczycieli z 10 przedszkoli z terenu miasta Brzeg tj. Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego nr 3, Przedszkola Publicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 5, Przedszkola Publicznego nr 6, Przedszkola Publicznego nr 7 Integracyjnego, Przedszkola Publicznego nr 8, Przedszkola Publicznego nr 10, Przedszkola Publicznego nr 11.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Stworzenie w okresie 07.2016-08.2018 – 900 dzieciom, 450 dziewczynek, 450 chłopców uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Brzeg najlepszych warunków rozwoju i równych szans edukacyjnych.

Poprzez projekt chcemy rozwijać u dzieci ciekawość, pewność siebie, wytrwałość, umiejętności społeczne, kompetencje językowe, kompetencje matematyczne oraz wyrównywać zdiagnozowane deficyty rozwojowe.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dostosowanie oferty przedszkoli z terenu Gminy Brzeg do rzeczywistych potrzeb dzieci poprzez organizację zajęć dydaktyczno-terapeutycznych, wzrost świadomości rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej,  uatrakcyjnienie oferty przedszkoli poprzez rozszerzenie jej o dodatkowe zajęcia.

 

DZIAŁANIA DLA DZIECI

1. Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia z informatyki/programowania
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia z logorytmiki
 • zajęcia z języka migowego
 • zajęcia z języka obcego
 • zajęcia z arteterapii
 • zajęcia z muzykoterapii
 • zajęcia teatralne
 • dogoterapia

2. Wyjazd edukacyjny Młodego Badacza

 

DZIAŁANIA DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

1. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej

2. Kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu oligofrenopedagogiki

3. Kursy doskonalące z wykorzystaniem maty edukacyjnej
Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Harmonogram
Biuro projektu

Rynek – Ratusz
49-300 Brzeg

Kierownik projektu

Iwona Rapiejko
Kom.: +48 662 373 830
iwona.rapiejko@brzeg.pl