Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Komisje Rady Miejskiej

Skład Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 • Przewodnicząca radna Jadwiga Kulczycka
 • Wiceprzewodniczący radny Marcin Dorociak
 • Członek radny Ryszard Różański
 • Członek radny Kazimierz Kozłowski
 • Członek radny Tomasz Wikieł
 • Członek radny Waldemar Wysocki

Skład Komisji Rewizyjnej

 • Przewodniczący radny Ryszard Różański
 • Wiceprzewodniczący radny Kazimierz Kozłowski
 • Członek radny Marcin Dorociak
 • Członek radna Ewa Kozioł
 • Członek radny Janusz Żebrowski
 • Członek radny Marek Pyzowski
 • Członek radna Bożena Szczęsna

Skład Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 • Przewodniczący radny Paweł Grabowski
 • Wiceprzewodniczący radna Ewelina Antonowicz
 • Członek radna Kamila Smoczkiewicz
 • Członek radna Iwona Wojtycza – Fronckiewicz
 • Członek radny Dariusz Socha
 • Członek radny Grzegorz Chrzanowski

Skład Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny

 • Przewodnicząca radna Ewa Kozioł
 • Wiceprzewodniczący radny Tomasz Kubiak
 • Członek radna Kamila Smoczkiewicz
 • Członek radna Ewelina Antonowicz
 • Członek radny Jerzy Wrębiak
 • Członek radny Janusz Żebrowski

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

 • Przewodniczący radny Tomasz Wikieł
 • Wiceprzewodniczący radny Marek Pyzowski
 • Członek radna Katarzyna Grochowska
 • Członek radny Paweł Grabowski
 • Członek radny Tomasz Kubiak
 • Członek radna Iwona Wojtycza – Fronckiewicz

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

 • Przewodniczący radny Dariusz Socha
 • Wiceprzewodniczący radny Andrzej Witkowski
 • Członek radna Elżbieta Stochnij
 • Członek radna Katarzyna Grochowska
 • Członek radna Bożena Szczęsna