Skład Komisji Rewizyjnej

 • Janusz Żebrowski Przewodniczący
 • Renata Biss Wiceprzewodnicząca
 • Grzegorz Surdyka Członek
 • Wojciech Komarzyński Członek
 • Jadwiga Kulczycka Członek
 • Ryszard Różański Członek

Skład Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 • Radosław Preis Przewodniczący
 • Ryszard Różański Wiceprzewodniczący
 • Grzegorz Chrzanowski Członek
 • Krzysztof Grabowiecki Członek
 • Wojciech Komarzyński Członek
 • Dariusz Socha Członek

Skład Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 • Piotr Szpulak Przewodniczący
 • Paweł Grabowski Wiceprzewodniczący
 • Renata Biss Członek
 • Anna Głogowska Członek
 • Radosław Preis Członek
 • Dariusz Socha Członek

Skład Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny

 • Kazimierz Kozłowski Przewodniczący
 • Mariusz Andruchowicz Wiceprzewodniczący
 • Andrzej Witkowski Członek
 • Janusz Żebrowski Członek
 • Jadwiga Kulczycka Członek
 • Anna Głogowska Członek

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

 • Renata Listowska Przewodnicząca
 • Bożena Szczęsna Wiceprzewodnicząca
 • Mariusz Andruchowicz Członek
 • Ewa Kozioł Członek
 • Tomasz Wikieł Członek
 • Paweł Grabowski Członek

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

 • Andrzej Witkowski Przewodniczący
 • Krzysztof Grabowiecki Wiceprzewodniczący
 • Kazimierz Kozłowski Członek
 • Bożena Szczęsna Członek
 • Renata Listowska Członek
 • Grzegorz Chrzanowski Członek

Warning: Illegal string offset 'title' in /home/plbrzeg/domains/brzeg.pl/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/includes/shortcodes.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'title' in /home/plbrzeg/domains/brzeg.pl/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/includes/shortcodes.php on line 69