Skład Komisji Rewizyjnej

 • Janusz Żebrowski Przewodniczący
 • Karolina Sobolewska Wiceprzewodnicząca
 • Marcin Samul Członek
 • Andrzej Jędrzejko Członek
 • Wojciech Komarzyński Członek
 • Grzegorz Kapela Członek

Skład Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 • Wojciech Komarzyński Przewodniczący
 • Renata Biss Wiceprzewodnicząca
 • Henryk Jaros Członek
 • Eugeniusz Zwierzchowski Członek
 • Grzegorz Surdyka Członek
 • Jacek Juchniewicz Członek

Skład Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 • Piotr Szpulak Przewodniczący
 • Marcin Samul Wiceprzewodniczący
 • Paweł Korycki Członek
 • Karolina Sobolewska Członek
 • Eugeniusz Zwierzchowski Członek
 • Grzegorz Kapela Członek

Skład Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny

 • Julia Goj-Birecka Przewodnicząca
 • Aleksandra Wróblewska Wiceprzewodnicząca
 • Bożena Szczęsna Członek
 • Mariusz Andruchowicz Członek
 • Elżbieta Kużdżał Członek
 • Renata Biss Członek

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

 • Robert Karlikowski Przewodniczący
 • Mariusz Andruchowicz Wiceprzewodniczący
 • Janusz Żebrowski Członek
 • Michał Siek Członek
 • Elżbieta Kużdżał Członek
 • Aleksandra Wróblewska Członek