Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Komisje Rady Miejskiej

Skład Komisji Rewizyjnej

 • Jadwiga Kulczycka Przewodnicząca
 • Renata Biss Członek
 • Grzegorz Surdyka Członek
 • Janusz Żebrowski Członek
 • Ryszard Różański Wiceprzewodniczący
 • Anna Głogowska Członek

Skład Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 • Krzysztof Grabowiecki Przewodniczący
 • Ryszard Różański Wiceprzewodniczący
 • Grzegorz Chrzanowski Członek
 • Tomasz Wikieł Członek
 • Wojciech Komarzyński Członek
 • Dariusz Socha Członek

Skład Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 • Piotr Szpulak Przewodniczący
 • Paweł Grabowski Wiceprzewodniczący
 • Renata Biss Członek
 • Anna Głogowska Członek
 • Dariusz Socha Członek

Skład Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny

 • Kazimierz Kozłowski Przewodniczący
 • Mariusz Andruchowicz Wiceprzewodniczący
 • Andrzej Witkowski Członek
 • Janusz Żebrowski Członek
 • Ewa Kozioł Członek

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

 • Tomasz Wikieł Przewodniczący
 • Bożena Szczęsna Wiceprzewodnicząca
 • Mariusz Andruchowicz Członek
 • Jadwiga Kulczycka Członek
 • Renata Listowska Członek
 • Paweł Grabowski Członek

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

  • Andrzej Witkowski Przewodniczący
  • Radosław Preis Wiceprzewodniczący
  • Kazimierz Kozłowski Członek
  • Bożena Szczęsna Członek
  • Jacek Niesłuchowski Członek