Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Natura

Pierwsze przemyślane zadrzewienia w Brzegu dokonane zostały za sprawą króla Fryderyka Wielkiego, w drugiej połowie XVIII wieku. Na wolnych terenach miasta, rozpoczęto urządzanie sadów morwowych, które umożliwiły zakładanie hodowli jedwabników. Dzięki tym posunięciom Brzeg zasłynął z produkcji jedwabiu i wyrobów pasmanteryjnych. Do dziś odnaleźć można na terenie miasta pozostałości po osiemnastowiecznych uprawach, zwłaszcza w okolicy ul. Filozofów i ul. Ofiar Katynia.

Na zlikwidowanych po 1807 r. terenach miejskich obwarowań, na przestrzeni dziewiętnastego stulecia władze miasta, przy wielkiej pomocy Towarzystwa Upiększania Miasta, zaczęły urządzać promenady i tereny parkowe. Uroki brzeskich plant tak oto, u schyłku XIX stulecia, opisywał W. Wicherkiewicz: ” Przede wszystkiem wpadaj nam zaraz w oko jaka ozdoba miasta, na lewym brzegu Odry położonego, piękne przechadzki na dawniejszych wałach fortecznych. Podobne do wrocławskich, ciągną się dokoła miasta, tworząc niejako trzy strony czworoboku, którego czwarty stroną jest Odra. Przechadzki Brzegu ogólnie więcej na wet podobać się mogą niż wrocławskie. jeżeli ostatnie odznaczał się kunsztownem ogrodnictwem, to w Brzegu trzymane są więcej w stylu angielskiego parku. Więcej tu natury, więcej świeżego powietrza i więcej też urozmaicenia.”

Na początku XX wieku z inicjatywy burmistrza J. Peppela władze miejskie postanowiły urządzić w południowo-zachodniej części Brzegu duży park krajobrazowy. Pomiędzy 1901 a 1905 r., dzięki zakupom oraz ofiarności właścicieli Skarbimierza i rodziny von Lobbecke, pozyskano na ten cel tereny południowego przedmieścia Brzegu. W ten sposób powstał największy brzeski park, nazwany nazywany do niedawna Parkiem Wolności a dziś Parkiem im. Juliusza Peppela. Współczesny Brzeg posiada łącznie blisko 100 ha terenów parkowych.

Dzięki pasji dziewiętnastowiecznych przyrodników brzeskich oraz działaniom podjętym w początkach dwudziestego stulecia tereny parkowe obsadzone zostały mnogością różnych gatunków drzew i krzewów. Przetrzebione w pewnym stopniu w latach powojennych, stanowią i dziś wielką liczbę niemal 180 gatunków europejskich, azjatyckich i północnoamerykańskich okazów florystycznych. Wśród najcenniejszych należy w tym miejscu wymienić metasekwoję chińską. cypryśnika błotnego i jodłę Nikko oraz dęba białego, kalinę japońską i robinię lepką. Dzięki rozległym parkom, wodom stojącym, oraz czystszej z roku na rok Odrze bogata jest również brzeska fauna.

Andrzej Peszko

Zobacz zdjęcia parków w Brzegu