Radnymi miejskimi w Wyborach Samorządowych w 2014 roku zostali wybrani:
Wykaz radnych kadencji 2014-2018

 • Mariusz Andruchowicz (PiS) – okręg nr 10
 • Renata Biss (PO) – okręg nr 21
 • Julia Goj-Birecka (PO) – okręg nr 16
 • Henryk Jaros (PiS) – okręg nr 17
 • Andrzej Jędrzejko (TRZB) – okręg nr 20
 • Jacek Juchniewicz (PiS) – okręg nr 6
 • Grzegorz Kapela (PiS) – okręg nr 15
 • Robert Karlikowski (TRZB) – okręg nr 1
 • Wojciech Komarzyński (PiS) – okręg nr 2,   www.wojciechkomarzynski.pl
 • Paweł Korycki (TRZB) – okręg nr 13
 • Elżbieta Kużdżał (SLD) – okręg nr 9
 • Barbara Mrowiec (PO) – okręg nr 14
 • Marcin Samul (KWW FS)  – okręg nr 12
 • Michał Siek (PiS) – okręg nr 11 radny zrezygnował z mandatu. Wybory uzupełniające w dniu 29.05.2016r.
 • Zdzisław Bagiński (TRZB) – okręg nr 11 (wybrany w wyborach uzupełniających w dniu 29.05.2016r.)
 • Karolina Sobolewska (PO) – okręg nr 7
 • Grzegorz Surdyka (KWW GS) – okręg nr 3
 • Piotr Szpulak (PO) – okręg nr 8
 • Bożena Szczęsna (KWW BiS) – okręg nr 19
 • Aleksandra Wróblewska (PO) – okręg nr 4
 • Eugeniusz Zwierzchowski (PiS) – okręg nr 18
 • Janusz Żebrowski (PiS) – okręg nr 5