Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Kapitał ludzki

Projekt Sprawny Samorząd

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ”.

realizują w Partnerstwie:

Miasto Brzeg – Partner Projektu – www.brzeg.pl
Miasto Głuchołazy – Partner Projektu – www.glucholazy.pl
Miasto Kędzierzyn – Koźle -Partner Wiodący- Lider Projektu – www.kedzierzynkozle.pl
Gmina Kornowac – Partner Projektu – www.kornowac.pl.
Gmina Krzyżanowice – Partner Projektu – www.krzyżanowice.pl
Gmina Pietrowice Wielkie – Partner Projektu – www.pietrowicewielkie.pl
Miasto Pszów – Partner Projektu – www.pszow.pl
Miasto Racibórz – Partner Projektu – www.racibórz.pl
Miasto Radlin – Partner Projektu – www.radlin.pl
Miasto Rydułtowy – Partner Projektu – www.rydultowy.pl
Powiat Brzeski – Partner Projektu – www.brzeg-powiat.pl
Powiat Raciborski – Partner Projektu – www.powiatraciborski.pl

zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
nr UDA – POKL.05.02.01.-00- 362/08-00

Cel ogólny Projektu

Zapewnienie optymalnej jakości wykonywania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego poprzez usprawnienie zarządzania procesami ich realizacji przez urzędy projektodawców.

Cele szczegółowe projektu

 1. usprawnienie komunikacji wewnętrznej i obiegu dokumentów poprzez wdrożenie optymalnych modeli tych procesów, w tym skrócenie czasu otrzymywania przez stanowiska pracy komunikatów wewnętrznych oraz informacji o treści poleceń i dokumentów oraz zwiększenie liczby usług objętych możliwością świadczenia droga elektroniczną;
 2. poprawa skuteczności określania potrzeb klientów poprzez wdrożenie optymalnych modeli mierzenia satysfakcji klientów;
 3. podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wdrożenie optymalnych modeli mierzenia satysfakcji pracowników i wartościowania stanowisk pracy;
 4. zwiększenie liczby usług objętych skutecznym nadzorem poprzez wdrożenie optymalnych modeli zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością;
 5. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych w zakresie stosowania objętych projektem optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania procesami realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego; we wszystkich urzędach partnerów.

Działania objęte Projektem:

 • Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej w 12 urzędach beneficjentów.
 • Wdrożenie optymalnych modeli oraz 4 nowych lub modyfikacja 7 istniejących systemów elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach beneficjentów.
 • Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania ryzykiem w 12 urzędach beneficjentów.
 • Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klientów w 12 urzędach beneficjentów.
 • Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji pracowników w 12 urzędach beneficjentów.
 • Wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi wartościowania stanowisk pracy w 12 urzędach beneficjentów.
 • Wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością zgodnych z PN – EN ISO 9001 : 2001 w 9 urzędach beneficjentów lub rozwój i doskonalenie istniejących w 3 urzędach beneficjentów.

Okres realizacji projektu:
1. 11. 2008 r. – 31.12.2012 r.
Wartość projektu: 4 476 596 zł
Kwota dofinansowania: 4 350 516 zł
Wkład własny partnerów:  126 080 zł

Biuro Projektu:
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle,
ul. Grzegorza Piramowicza 32,
47 -200 Kędzierzyn-Koźle,
tel. 77 40-50-336
www.kedzierzynkozle.pl, www.bip.kedzierzynkozle.pl