Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko Przytul Psisko”

Schronisko dla bezdomnych zwierząt
„PRZYTULISKO PRZYTUL PSISKO”
Brzeg, ul. Kruszyńska

Zaprasza!

Godziny otwarcia dla odwiedzających:
poniedziałek – piątek: 9:00 – 13:00
sobota: 9:00 – 11:00
niedziela: 10:00 – 11:00

HISTORIA  SCHRONISKA

Obecnie funkcjonujące Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Brzegu rozpoczęło swoją działalność jako przytulisko dla bezdomnych zwierząt na przełomie 2004 i 2005 roku, kiedy to z inicjatywy władz miasta, na terenach gminnych położonych przy ul. Kruszyńskiej w Brzegu, zorganizowano miejsce w którym bezdomne psy z terenu naszego miasta mogły liczyć na schronienie i opiekę do momentu odnalezienia ich dotychczasowych właścicieli lub znalezienia dla nich nowych opiekunów.

Prowadzenie i utrzymanie przytuliska powierzono Zakładowi Higieny Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu przy ul. Saperskiej, który to zakład zapewnia prowadzenie i utrzymanie obiektu do dnia dzisiejszego.

Początkowo skromnie wyposażone i zdolne do przyjęcia zaledwie kilku zwierząt, przytulisko dzięki rzeszy ludzi dobrej woli, rozwijało się w kolejnych latach, zapewniając opiekę i pomoc w odnalezieniu właścicieli coraz to większej liczbie psiaków.

W 2008 roku w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Burmistrza Brzegu konkursu dla dzieci i młodzieży z brzeskich szkół, na nazwę i logo przytuliska, wybrano i nagrodzono nazwę „PRZYTULISKO  PRZYTUL  PSISKO”. Logo  to wspólne dzieło uczestnika konkursu rysunkowego „Mój pupil” i pracownika magistratu.

Rok 2010 to z kolei początek współpracy Zakładu Higieny Komunalnej w Brzegu Sp. z o.o. z wolontariuszami, których zapał i poświęcenie przyczyniły się do podniesienia standardu opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w przytulisku.

Od 2011r. na podstawie zawartych umów określających zasady współpracy Zakład Higieny komunalnej realizuje swoje zadania w przytulisku przy wsparciu Stowarzyszenia „Brzeskiego Towarzystwa Miłośników Zwierząt”, którego członkowie oprócz zapewniania podopiecznym przytuliska codziennej opieki, prowadzą także szereg akcji promujących przytulisko oraz adopcję jego podopiecznych, jak również prowadzą profil internetowy przytuliska na portalu Facebook (link).

7 marca 2016r. przytulisko uległo przekształceniu w Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko Przytul Psisko”.

PRZYTULISKOWE I SCHRONISKOWE INWESTYCJE

Kilkunastoletni okres funkcjonowania przytuliska to czas, w którym nie tylko zdobywano doświadczenie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i metodami poszukiwania dla niech opiekunów, ale również podejmowano działania mające na celu poprawę infrastruktury przytuliska oraz warunków bytowych jego podopiecznych.

W 2011 roku wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym zlokalizowanym na terenie przytuliska.

Rok 2012 przyniósł z kolei dwukrotne powiększenie zajmowanego przez przytulisko obszaru oraz wykonanie nowych i remont starych bram wjazdowych i ogrodzenia wokół przytuliska.

W roku 2013 zakupiono kontener socjalny, pełniący w przytulisku funkcję izolatki dla nowo przybyłych do przytuliska szczeniąt oraz (w wydzielonym pomieszczeniu) miejsca rekonwalescencji wolno żyjących kotów. Wykonano również przyłącze elektryczne do kontenera. W trakcie roku dokonano także zakupu 3 kojców podwójnych dla psów oraz 8 bud drewnianych.

W roku 2014 wykonano remont i ocieplenie dachu na budynku gospodarczym zlokalizowanym na terenie przytuliska.

Rok 2015 przyniósł remont i ocieplenie ścian budynku gospodarczego wraz z wstawieniem pięciu przeszkleń z luksfer oraz remont jego wnętrza, w ramach którego wykonano nowe kojce dla psów.

W roku 2016 udało się wyposażyć schronisko w kolejny kontener pełniący funkcję biura oraz niewielkiego gabinetu dla lekarza weterynarii.

Nie należy także zapominać działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie „Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt”, które z własnych środków wyposażało przytulisko w nowe budy i kojce, jak również zorganizowało wolierę dla wolno żyjących przebywających w przytulisku.

PRZYTULISKO  W  LICZBACH

W ROKU ILOŚĆ  ZWIERZĄT  KTÓRE
trafiły do przytuliska wróciły do dotychczasowych właścicieli lub znalazły nowych właścicieli
2013 168 154
2014 139 130
2015 136 112
2016 136 110

Informacje dotyczące nakładów poniesionych na prowadzenie i utrzymanie przytuliska/schroniska znajdują się w dziale DZIAŁANIA GMINY.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z podopiecznymi schroniska.

Szczegółowe informacje na temat przebywających w schronisku psiaków uzyskać można na profilu Facebook’owym schroniska (link).

Pieski są zaszczepione przeciw wściekliźnie, odrobaczone, odpchlone, wykastrowane i zachipowane.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel.: 696 465 413.

Adopcja jest bezpłatna.

Serdecznie zachęcamy do adopcji !

Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Rada Miejska Brzegu realizując to zadanie, przyjmuje w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program swoim zakresem obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Realizując swoje ustawowe obowiązki Gmina Brzeg:

– utrzymuje Schronisko dla bezdomnych zwierzą „Przytulisko Przytul Psisko” zlokalizowane w Brzegu przy ul. Kruszyńskiej.

Zwierzęta które trafiają do schroniska otaczane są troskliwą opieką (w tym opieką weterynaryjną), a jednocześnie podejmowane są działania mające na celu odnalezienie ich dotychczasowych właścicieli lub znalezienie dla nich nowych opiekunów. Działania te, podejmowane m. in. przez działających w schronisku wolontariuszy, cechuje duża skuteczność, a większość z psów znajduje opiekunów w ciągu roku od momentu trafienia do przytuliska.

– zapewnia opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolno żyjącymi kotami.

Opieka weterynaryjna obejmuje leczenie oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt oraz wolno żyjących kotów z terenu miasta, jak również sprawowanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Gmina zapewnia także miejsce dla zwierząt gospodarskich, w gospodarstwie rolnym zlokalizowanym w Prędocinie.

– zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami

W ramach realizacji zadania Gmina finansuje sterylizacje wolno żyjących kotów z terenu miasta oraz ich leczenie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia. Osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, mogą zwrócić się do Burmistrza Brzegu z wnioskiem o sfinansowanie tego typu zabiegów. Wniosek dostępny w zakładce Wniosek o sterylizację wolno żyjących kotów.

Dodatkowo w okresie zimowym, Gmina Brzeg dokonuje zakupu karmy dla wolno żyjących kotów, która jest wydawana osobom dokarmiającym wolno żyjące koty.

Pamiętajmy! Każdy z nas może pomóc zwierzętom znajdującym się w potrzebie. Możliwości jest naprawdę wiele… Adopcja nie jest jedynym rozwiązaniem – choć gorąco do niej zachęcamy.

Chcesz pomóc, ale nie chcesz/nie możesz mieć własnego zwierzaka?

Zostań wolontariuszem w brzeskim schronisku, wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad wolontariatu uzyskasz w schronisku. Numer kontaktowy podany w zakładce WAŻNE KONTAKTY.

Posiadasz swojego pupila?

Pomyśl o jego sterylizacji. Im mniej kociaków i szczeniaków rodzi się w niekontrolowany sposób, tym mniej bezdomnych zwierzaków tuła się po ulicach lub przesiaduje w przepełnionych schroniskach. Ich los, szczególnie zimą jest naprawdę ciężki!

Nie masz psiaka?

Adoptuj więc jednego z naszych podopiecznych! Wszystkie psiaki przebywające w schronisku są zaszczepione, odrobaczone, odpchlone, wysterylizowane i zachipowane. Odwiedź schronisko, porozmawiaj z opiekunami psów, wyprowadź któregoś (psa oczywiście :) ) na spacer, poznaj go bliżej i adoptuj. Zdobędziesz przyjaciela do końca życia.

Cały czas pamiętajmy jednak, że adopcja psa powinna być głęboko przemyślaną decyzją. Od momentu podpisania umowy adopcyjnej staniesz się bowiem w pełni odpowiedzialnym za swojego pupila. Bierzesz go na własność, a nie tylko na wypożyczenie.

Widzisz na mieście błąkającego się psa?

Poinformuj o tym Policję, Straż miejską, Urząd Miasta lub Schronisko. Oni będą wiedzieli co należy robić dalej. Dane kontaktowe znajdziesz w dziale WAŻNE  KONTAKTY.

Chcesz pomóc wolno żyjącym kotom?

Jeśli mieszkasz w bloku i posiadasz piwniczkę, otwórz jej okienko, zabezpieczając je odpowiednio, by kot mógł wejść do środka i nie wpuścił przy tym dużo zimna do pomieszczenia. Koniecznie postaw w piwniczce kuwetę z piaskiem lub żwirem – koty będą z niej korzystać. Regularnie zostawiaj im w piwniczce karmę i wodę. Koty w piwnicy to dodatkowy plus – żaden gryzoń nie zadomowi się tam na stałe!

Zbuduj domek dla bezdomnych kotów! Wystarczy zwykły karton, styropian, niewielka ilość siana i dobre, bezpieczne, mało ruchliwe miejsce w okolicy – ktoś na pewno z niego skorzysta!

Dokarmiaj bezdomne koty! Porozmawiaj z osobami chętnymi, by pomóc w dokarmianiu, wybierz dobre miejsce (do którego koty najczęściej przychodzą) i systematycznie dostarczaj im jedzenie. Dbaj o czystość miejsca karmienia – nie wszystkim podoba się Twoje działanie i niektórzy mogą sprawiać problemy, zwłaszcza jeśli miejsce będzie brudne. W okresie zimowym Gmina Brzeg prowadzi akcję wydawania karmy osobom dokarmiającym wolno żyjące koty. Po więcej informacji zajrzyj do działu DZIAŁANIA  GMINY i sprawdzaj nasze aktualności.

Sterylizuj i lecz wolno żyjące koty. Gmina Brzeg refunduje tego typu zabiegi, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Po więcej informacji zajrzyj do działu DZIAŁANIA GMINY i sprawdzaj nasze aktualności.

Jesteś świadkiem złego traktowania zwierzęcia przez właściciela?

Nie bądź obojętny, interweniuj! Skontaktuj się ze Strażą Miejską, Policją i Stowarzyszeniem działającym na terenie Gminy Brzeg, na rzecz zwierząt.

Wniosek o sfinansowanie sterylizacji wolno żyjącego kota – link do pobrania

Schronisko „Przytulisko Przytul Psisko”

adopcje zwierząt
interwencje związane z bezdomnymi zwierzętami
sprawy związane z funkcjonowaniem schroniska

tel. 696 465 413

https://www.facebook.com/SCHRONISKO.BRZEG/

Urząd Miasta w Brzegu – Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska

interwencje związane z bezdomnymi zwierzętami
sprawy związane z funkcjonowaniem schroniska
sterylizacja/kastracja i leczenie wolno żyjących kotów

Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. 305B
tel. 77 416 05 19
mail: urbanistyka@brzeg.pl

Straż Miejska w Brzegu

interwencje związane z bezdomnymi zwierzętami przyjmowane całodobowo

tel. 77 416 06 60