Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 kwietnia, 2016 Tytuł artykułu

Przebudowa ulic Zielonej i Lompy w Brzegu. Ogłoszenie Burmistrza Brzegu

Treść artykułu

O G Ł O S Z E N I E

Dotyczy : realizacji zadania : „Przebudowa ulic Zielonej i Lompy w Brzegu”

                      Burmistrz Brzegu informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Zielonej i Lompy w Brzegu” w dniu 12 kwietnia 2016 r. przekazany zostanie Wykonawcy robót – firmie Zakład Instalacyjno-Budowlany „ISAN-BUD” z siedzibą w Niemodlinie ul. Opolska 40 – plac budowy celem przystąpienia do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową. Przewidywany termin rozpoczęcia robót – 18 kwietnia 2016 r.

Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na 15 listopada 2016 r.

Zakres prac będzie obejmował :

·         budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przyłączy, zakończonymi zaślepkami przy granicy działki pasa drogowego

·         wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni dróg gminnych ulic: Zielonej i Lompy,

·         przebudowę chodników,

·         budowę przykanalików kanalizacji deszczowej odwadniających pas drogowy,

·         budowę oświetlenia ulicznego,

Roboty budowlane będą prowadzone etapami, a każdy z realizowanych odcinków będzie całkowicie wyłączony z ruchu, zgodnie z czasową organizacją ruchu drogowego zatwierdzoną przez Komisję d.s. Organizacji Ruchu. Wykonawca robót będzie jednak zobowiązany do umożliwienia dojścia do każdej nieruchomości zlokalizowanej w obrębie realizowanych prac budowlanych.

O utrudnieniach występujących na ulicach Zielonej i Lompy oraz na pozostałych ulicach osiedla będziemy informować mieszkańców na bieżąco na stronie internetowej www.brzeg.pl

Wszystkich mieszkańców przepraszamy za utrudnienia wynikające z realizacji przebudowy ulic Zielonej i Lompy i prosimy o wyrozumiałość w stosunku do czasowych utrudnień komunikacyjnych, których nie można uniknąć w okresie przebudowy drogi.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Biuro Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 (budynek „A”, I piętro – pokój 102) telefon kontaktowy : 77 4045815.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: