Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 stycznia, 2016 Tytuł artykułu

W 2016 roku ruszy program wsparcia dla właścicieli zabytków

Treść artykułu
Gmina pomoże finansowo  osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym w pracach konserwatorskich, restauratorskich i robotach budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .
Program na 2016r.  obejmie osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, które do końca września 2015 roku złożyły w Urzędzie Miasta kompletny wniosek o udzielenie dotacji.  Zawierał on m. in.: dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków województwa opolskiego, dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na prowadzenie prac lub robót, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, opis i zakres prac lub robót, harmonogram oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót ze wskazaniem źródeł finansowania. Wnioski zostały przedłożone do merytorycznego zaopiniowania    przez powołaną przez Burmistrza Brzegu  Gminną Komisję ds. opiniowania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W skład komisji wchodzą urzędnicy, specjaliści architekci, historycy oraz osoby zajmujące się ochroną zabytków.
Dla wniosków  pozytywnie zaopiniowanych przez  komisję opracowano projekty uchwał dotyczące  wsparcia siedmiu wnioskodawców.  Uzyskanie dotacji  jest uzależnione od podjęcia w tej sprawie uchwał przez Radę Miejską. Dlatego też radnym zostaną przedstawione projekty uchwał. Komisja wskazuje przy tym na dwa najważniejsze projekty, które od lat czekały na jakiekolwiek wsparcie. Chodzi o budynki przy ul. Dzierżonia 8 i 10. Są to jedne z najstarszych obiektów w mieście, których substancja sięga czasów średniowiecza. Bez wsparcia miasta nie byłoby żadnych szans na  ich odnowienie.
– My postanowiliśmy działać już w roku 2015 i jak sądzę, widać efekty naszej pracy – ocenia Ryszard Gazda, przewodniczący zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Wolności 13, która po remoncie wskazywana jest przez wielu brzeżan jako wzór do naśladowania (na zdjęciu poniżej budynek należący do wspólnoty). – Poza remontem elewacji i dachu wykonaliśmy również klatkę schodową. Postaraliśmy się też o zagospodarowanie terenu przed posesją. Myślę, że taki program pomoże wielu wspólnotom na odnowienie swoich kamienic. Przy okazji zyska na tym miasto.
Na poprawę zabytkowej substancji, która jest jednym w celów projektu, miasta wskazuje również Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.
– Łączna kwota, jaką przeznaczamy na program wynosi około 620 tys. zł. Był to również jeden z moich postulatów wyborczych – wyjaśnia Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. – To dopiero początek wsparcia właścicieli zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy z pomocą Gminy będą mogli rewitalizować należące do nich obiekty.  Mam nadzieję, że uzyskanie dotacji ze środków samorządowych  pomoże w realizacji  prac  i robót    przy  obiektach zabytkowych będących w złym stanie technicznym,  przyczyni się także do poprawy stanu zabytków  o dużym znaczeniu historycznym, artystycznym i naukowym dla Gminy oraz  przełoży się na znaczącą poprawę estetyki naszego miasta. W kolejnych latach będę chciał zaproponować radnym kontynuację programu rewitalizacji substancji zabytkowej z udziałem wsparcia ze strony  Gminy.
Nie zapomnij udostępnić: