Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 marca, 2015 Tytuł artykułu

Sto Dni Burmistrza. List Burmistrza Brzegu do mieszkańców miasta

Treść artykułu

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Brzeżanie!
 
 
19 marca minie 100 dni odkąd objąłem urząd Burmistrza Miasta Brzegu. Jest to dobry czas by poinformować Państwa o kilku najistotniejszych sprawach jakie w tym czasie się wydarzyły i jakie podejmowałem działania na rzecz rozwoju naszego miasta.
Jedną z pierwszych moich decyzji było wydłużenie czasu pracy Urzędu Stanu Cywilnego. Zdaję sobie sprawę z niedofinansowania zadań rządowych zlecanych samorządom, ale w tym przypadku uznałem, że nasi mieszkańcy nie mogą być zakładnikami w sporze między miastem a Wojewodą. Podjąłem szereg działań na rzecz poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego naszego miasta. Na skutek licznych rozmów z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Marszałkiem Województwa Opolskiego, posłami z Opolszczyzny i wieloma innymi osobami i instytucjami mamy nadzieję na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Brzegu poprzez budowę zabezpieczeń wzdłuż ulicy Oławskiej, na które to zadanie jest opracowana dokumentacja i został już złożony wniosek o dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podjęliśmy również działania, które pozwolą docelowo zabezpieczyć wyspę odrzańską na której mamy zlokalizowanych kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych i oczyszczalnię ścieków. Te zadania mają dla mnie najwyższy priorytet, gdyż dotyczą bezpieczeństwa naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Wzięliśmy również udział w konsultacjach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. Podejmuję wszelkie starania aby w najbliższych latach przygotować dokumentację na to kluczowe dla układu komunikacyjnego miasta zadanie dotyczące budowy drugiej przeprawy mostowej. Bez niej, po 2020 r., miasto zostanie zakorkowane. Nie możemy nie reagować na to zagrożenie.  
Jesteśmy po pierwszych spotkaniach z Marszałkiem Województwa Opolskiego i jego urzędnikami w sprawie wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Określiliśmy zadania jakie chcielibyśmy w tych latach realizować, mamy przygotowaną lub zleconą dokumentację projektową. Nasze działania w tym zakresie dotyczyć będą głównie ścieżek rowerowych, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ulicy Małujowickiej, rewitalizacji amfiteatru, ratusza i plant miejskich, rewitalizacji basenu przy ulicy Korfantego. Będziemy aktywnie zabiegać o pozyskiwania środków zewnętrznych. Już dziś staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne składając wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do Ministerstwa Sportu czy w ramach rządowego programu „Maluch” na zwiększenie liczby miejsc w żłobku. Nie zapominamy o drogach i chodnikach. Jeszcze w tym roku wybudujemy ulicę Toruńską, a dzięki współpracy ze Starostem Powiatowym w Brzegu będziemy partycypować w remontach dróg powiatowych na terenie miasta. W roku bieżącym będzie to chodnik przy ulicy Piastowskiej. Przeprowadziliśmy wstępne rozmowy z władzami Specjalnej Strefy Ekonomicznej z Wałbrzycha w sprawie włączenia naszych terenów inwestycyjnych do SSE oraz władzami Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w sprawie promocji naszych terenów inwestycyjnych. Współdziałamy z ościennymi gminami w ramach Subregionu Brzeskiego oraz Aglomeracji Wrocławskiej. W tym obszarze zorganizowaliśmy w Brzegu spotkanie Marszałków z województwa dolnośląskiego i opolskiego w celu znalezienia sposobu finansowania inwestycji w Brzegu z wykorzystaniem środków unijnych będących w dyspozycji obu województw. Rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem w naszym mieście projektu „Pudełko życia”, który dedykujemy osobom starszym i schorowanym, a jego celem jest umieszczenie informacji o chorobach i lekach w określonych pojemnikach i miejscach w domach tych osób. Szykujemy się do przystąpienia do konkursu z projektem „Teleopieki” dla osób starszych. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłosiliśmy konkursy na granty ze środków miasta na realizację zadań publicznych z wykorzystaniem potencjału organizacji pozarządowych. Podczas spotkań z OZPN utrzymaliśmy dofinansowanie do klas sportowych z ZSNr 1 na poziomie szkoły podstawowej. Chcemy wspólnie z BCM przeprowadzić akcję „Biała niedziela” podczas której nasi mieszkańcy będą mogli przebadać się i skonsultować wyniki u specjalistów. Przygotowaliśmy nowy program realizacji stypendiów socjalnych dla uczniów, ponieważ do poprzednio funkcjonującego zarówno rodzice jak i pedagodzy mieli wiele uwag. Odbyłem rozmowy ze Starostą z niemieckiego powiatu Kusel w celu umieszczenia Brzegu w projekcie międzynarodowym pn. „Droga Pokoju”. Mamy zamiar zaproponować przedsiębiorcom z terenu Brzegu skorzystanie z projektu Lokalnych Funduszy Pożyczkowych w ramach projektu „Samorządowa Polska”, a spotkanie prezentacyjne planowane jest na I dekadę kwietnia. Ponadto rozpoczęliśmy prace zmierzające do przeniesienia MOPS do budynku ZNM przy ul. Chrobrego. Przygotowaliśmy nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2015/2016. O wynikach wszelkich podejmowanych działań będę Państwa informował na bieżąco.
Pragnę podkreślić dobre relacje z władzami województwa, powiatu oraz radnymi rady miejskiej. Jestem tym zbudowany i liczę na dobrą współpracę na rzecz rozwoju naszego miasta. Odkąd pełnię funkcję Burmistrza Brzegu wielokrotnie spotykałem się z przedstawicielami szeregu instytucji, środowisk, ale również Brzeżanami. Bardzo dziękuję Państwu za wszelkie pomysły, sugestie i uwagi. Dostrzegam w Państwa działaniu troskę o miasto, ale również współodpowiedzialność za jego pomyślność. Liczę na dalszą dobrą współpracę.
 
Z wyrazami szacunku
Jerzy Wrębiak
Burmistrz Brzegu

 

Nie zapomnij udostępnić: