Radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2016 rok przedstawiony przez Burmistrza Brzegu

Sesja budżetowa, na której Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak przedstawił Radnym budżet miasta na rok 2016 miała miejsce w sali stropowej, 18 grudnia. Obecni na sesji Radni (20 rajców) jednogłośnie przyjęło budżet, wysoko oceniając propozycje podziału środków, propozycje inwestycji oraz gospodarowania finansami miejskimi na przyszły rok.

Budżet Brzegu-projekt przedstawiony przez Burmistrza Brzegu-dostępny jest tu:

www.bip.brzeg.pl/

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.