Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 listopada, 2021 Tytuł artykułu

Wyniki konsultacji społecznych

Treść artykułu

W znajdującym się poniżej załączniku można zapoznać się z wynikami konsultacji społecznych w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Materiały (1)

Wyniki konsultacji społecznych
Format: docx Data publikacji: 2021-11-02 12:04:44
Nie zapomnij udostępnić: