Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 września, 2021 Tytuł artykułu

Oferta w trybie pozakonkursowym 19a- Finały Mistrzostw Polski ultimate mixed

Treść artykułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU

 

Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się –na okres 7 dni –w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu- ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl, w terminie do 22 września 2021 roku.

 

(-) Z up. burmistrza Brzegu

zastępca burmistrza Brzegu

                                                                                                      Tomasz Witkowski

 

 

Materiały (1)

ogłoszenie i oferta
Format: pdf Data publikacji: 2021-09-15 10:13:04
Nie zapomnij udostępnić: