Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Ankieta Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji

Treść artykułu

Szanowni Państwo,

Ankieta Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety ma posłużyć zbadaniu trudności i wyzwań dla  NGO, jakie spowodowała epidemia COVID-19 w III sektorze województwa opolskiego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego pragnie przygotować wnioski i rekomendacje dla samorządów związane z realizacją zadań publicznych i wsparciem NGO w 2021 roku.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację i często zmieniające się przepisy prawne niezbędne jest podjęcie działań, które mogą wesprzeć rozwój organizacji pozarządowych

i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w województwie opolskim.

Termin na wypełnienie ankiety został ustalony do dnia  26 lutego 2021 r. Ankieta jest anonimowa.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fhp5bDjEPVBTRVZ5s5%3Ffbclid%3DIwAR1YNBP72qIuiCMhzFcj-yEP7tJlP6bhxteK6q-iASYdnQ7ZRryvzs9VqhQ&h=AT0HE7KjCqsh6ceuVEDeLoOOVAdkvt5AJYqQEmueQgU7pr9lGHZPLCb3l3MzxX2mcUVC8NJR2DQtiLBSSQ8YqJENPmHB76ABmzxbZz_9W807a0w6qVXx3uYZdNS2lxusC7R68w

Ankieta została również zamieszczona na profilu FB Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego i profilu FB Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego pod adresem: https://www.facebook.com/RDPPWO/photos/a.2195650957355418/2779220745665100

 

Nie zapomnij udostępnić: