Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 grudnia, 2020 Tytuł artykułu

Prace nad projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Treść artykułu

Uprzejmie informuję, iż trwają prace nad projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Projekt przygotowywany jest, w szczególności, na bazie:

  • obecnie obowiązującego Programu Współpracy przyjętego uchwałą NR XV/171/19 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28 listopada 2019 r.

https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_284-284,

  • Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2022 przyjętej uchwałą NR XVI/145/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 r., gdzie w ramach projektu „Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny Gminy Brzeg” opracowane zostały standardy współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3288

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3477

  • obecnie obowiązującego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, przyjętego uchwałą  nr XV/172/19 Rady Miejskiej  Brzegu z dnia 28 listopada 2019 r.

https://biparchiwum.brzeg.pl/zalaczniki/4386/XV-172-19_04-12-2019_09-49-11.pdf

  • Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016 – 2020, przyjętego uchwałą nr XVI/143/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 r.

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3767

  • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-2022, przyjętej uchwałą nr XX/194/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r.

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=1343

  • Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 przyjętego uchwałą nr IV/32/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r.

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=4053

W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania propozycji, opinii oraz sugestii dotyczących współpracy na rok 2021.

Wszystkie propozycje, opinie i sugestie należy składać w formie pisemnej do 08.12.2020 br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres

e-mail: ngo@brzeg.pl.

 

 

 

Z up Burmistrza

Kierownik

Biura Spraw Społecznych i Zdrowia

(-) Anna Owczar

Nie zapomnij udostępnić: