Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 października, 2020 Tytuł artykułu

Prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r.

Treść artykułu

Uprzejmie informuję, iż trwają prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r.. Projekt przygotowywany jest na bazie w szczególności :

 • obecnie obowiązującego Programu Współpracy przyjętego uchwałą NR XV/171/19 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28 listopada 2019 r.

https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_284-284,

 • Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2022 przyjętej uchwałą NR XVI/145/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 r., gdzie w ramach projektu „Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny Gminy Brzeg” opracowane zostały standardy współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3288

 • Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016-2023, przyjętego uchwałą nr XXVI/287/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 10 listopada 2016 r.

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3477

 • obecnie obowiązującego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, przyjętego uchwałą  nr XV/172/19 Rady Miejskiej  Brzegu z dnia 28 listopada 2019 r.

https://biparchiwum.brzeg.pl/zalaczniki/4386/XV-172-19_04-12-2019_09-49-11.pdf

 • Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016 – 2020, przyjętego uchwałą nr XVI/143/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 r.

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=3767

 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2016-2022, przyjętej uchwałą nr XX/194/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 maja 2016 r.

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=1343

 • Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 przyjętego uchwałą nr IV/32/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 r.

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=4053

 • Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Brzeg na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą nr XIII/142/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r.

https://biparchiwum.brzeg.pl/?id=4340

W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania propozycji, opinii oraz sugestii dotyczących współpracy na rok 2021.

Wszystkie propozycje, opinie i sugestie należy składać w formie pisemnej do 23.10.2020 br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl.

Pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych Sylwia Jankowska 77 416 99 81

Nie zapomnij udostępnić: