Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 sierpnia, 2020 Tytuł artykułu

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Treść artykułu

Ogłoszenie

 

Zgodnie z zarządzeniem nr  1403/2020  Burmistrza Brzegu z dnia  19.08.2020 r.

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 lutego 2020 r. Nr XVII/205/20 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg.

 

Opinie należy składać w terminie do dnia 02.09.2020 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ngo@brzeg.pl

 

 

Z up. Burmistrza
                                                                                                       Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski 

Nie zapomnij udostępnić: