Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 października, 2015 Tytuł artykułu

Trwają prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Treść artykułu

Uprzejmie informuję, że trwają prace nad projektem Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Projekt przygotowywany jest na bazie obecnie obowiązującego Programu – Uchwała NR LIX/421/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 6 listopada 2014 r.
http://www.bip.brzeg.pl/?id=2894

oraz dokumentu

Standardy współpracy międzysektorowej wypracowane w trakcie prac nad Brzeskim Modelem Współpracy pomiędzy Gminą Brzeg a Organizacjami Pozarządowymi w ramach projektu „Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny Gminy Brzeg”.
http://www.bip.brzeg.pl/?id=3123

W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania propozycji, opinii oraz sugestii dotyczących współpracy na rok 2016.

Wszelkie propozycje, opinie i sugestie proszę składać w formie pisemnej do 30 października 2015 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl

Pełnomocnik Burmistrza ds. organizacji pozarządowych
Sławomir Mordka

Nie zapomnij udostępnić: