Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 czerwca, 2016 Tytuł artykułu

Burmistrz Brzegu przypomina: od 1 czerwca 2016 r. obowiązuje ulga śmieciowa dla rodzin wielodzietnych

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak przypomina, że w związku z obowiązującą od 1 czerwca 2016r. uchwałą nr XVII/166/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, właściciele nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, będą mogli ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i stanowi 20% miesięcznej opłaty należnej od gospodarstwa domowego, stanowiącego rodzinę wielodzietną. Zgodnie z definicją ustawy z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863), za rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której ustawowy rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W związku z tym, rodziny wielodzietne powinny złożyć korektę deklaracji na nowym wzorze, przyjętym Uchwałą nr XVII/167/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2016r.

                Przedmiotowa deklaracja powinna być złożona:

1.       bezpośrednio do Urzędu Miasta- w przypadku zamieszkiwania w zabudowie jednorodzinnej lub małej wspólnocie,

2.       poprzez: Zarządcę, Spółdzielnię Mieszkaniową lub Zarząd Wspólnoty – w przypadku zamieszkiwania w zabudowie wielorodzinnej.

Deklaracja winna być składana od 1 czerwca 2016r.

                Przedmiotowa ulga w opłacie będzie obowiązywała do 31 grudnia 2016r.

Nie zapomnij udostępnić: