Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 maja, 2016 Tytuł artykułu

Nie wyrzucaj odpadów remontowo-budowlanych

Treść artykułu

W związku z ciągle pojawiającym się problemem pozostawiania pod pojemnikami odpadów budowlano-remontowych m.in. gruzu, informuję iż tego rodzaju frakcja odpadów nie może być podrzucana pod pojemniki na odpady komunalne lub wrzucana do środka. Dodatkowo nie wolno porzucać tego rodzaju odpadów w lasach czy na łąkach.

Wszyscy mieszkańcy Brzegu wykonujący remonty swoich nieruchomości, powinni w celu pozbycia się odpadów budowlanych wynająć na własny koszt, firmę odbierającą odpady komunalne, wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Brzeg, która zabierze i zutylizuje odpady.

Innym, bezpłatnym sposobem na pozbycie się odpadów budowlanych, pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych jest bezpośrednie odwiezienie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Saperskiej 1 w Brzegu.

Należy pamiętać iż odpady budowlane takie jak gruz nie należą do odpadów wielkogabarytowych w związku z czym, nie są one odbierane podczas comiesięcznych zbiórek odpadów wielkogabarytowych.

W związku z powyższym proszę o niepodrzucanie odpadów remontowo-budowlanych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Niedostosowanie się do powyższych informacji grozi karą grzywny za zaśmiecanie terenu.

 

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: