Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 maja, 2016 Tytuł artykułu

Miasto Zdrowia. Pionierski projekt firmy Comarch jest realizowany w Brzegu!

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz przedstawiciel znanej polskiej firmy informatycznej Comarch S.A.-Andrzej Rybicki, podpisali umowę o współpracy w ramach projektu Miasto Zdrowia. To pilotażowe w kraju rozwiązanie umożliwia testowanie w naszym mieście programu zdalnej opieki medycznej dla osób chorych i potrzebujących pomocy.

Brzeg jest pierwszym miastem w regionie i drugim ośrodkiem w kraju (równolegle podpisana została umowa w Suwałkach), gdzie Comarch rozpoczyna testowanie urządzeń służących do teleopieki za pomocą środków łączności informatycznej.

  • Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że nasze miasto zostało wytypowane przez firmę do realizacji projektu, który mamy nadzieję, okaże się krokiem w przyszłość pod względem rozwoju opieki nad osobami starszymi i chorymi. Zakładamy, że testy, które będą prowadzone przez najbliższe miesiące okażą się tak owocne, że projekt doczeka się szerszej realizacji w kraju. Z pewnością projekt przyczyni się do poprawy komfortu opieki medycznej dla naszych seniorów. W Brzegu będzie testowanych sześć urządzeń, z których będą korzystać osoby cierpiące na różne schorzenia  – powiedział Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Dodał także, że projekt wpisuje się w realizację przedsięwzięć miejskich skierowanych do seniorów.
  • Założenie inicjatywy jest proste: osoba wskazana przez gminę i lekarza otrzymuje urządzenie, za pomocą którego wykonuje podstawowe badania nie wychodząc z domu – tłumaczy Andrzej Rybicki, przedstawiciel firmy i dyrektor centrum konsultingu Comarch. – Dane są przekazywane do centrum i tam analizowane. W wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, po odczytaniu ich przez lekarza i analizie, następie przekazywane są pacjentowi zalecenia. W wypadku sytuacji, w której pacjent potrzebuje natychmiast pomocy, poprzez centrum konsultacyjne, wzywa pomocy. Sygnał przekazywany jest przez ratownika do najbliższej stacji pogotowia.

Jak informuje firma Comarch, projekt „Miasto Zdrowia” jest realizowany przez firmę w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowa zakłada dofinansowanie w wysokości 8.385.401,60 zł do projektu o łącznej wartości 20.963.504,00 zł.

Głównym założeniem projektu jest objęcie mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną od momentu narodzin, przez całe życie, a równolegle – kształtowanie przestrzeni usług opieki dostępnych w mieście. Projekt obejmuje wytworzenie i dostarczenie środowisku lekarskiemu, osobom administrującym systemem opieki zdrowotnej oraz pacjentom innowacyjnego zestawu narzędzi, pozwalających na wyeliminowanie niektórych z istniejących problemów publicznej służby zdrowia. Celem nie jest tworzenie alternatywnych do niego rozwiązań, ale stworzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić i wspomóc funkcjonowanie poszczególnych uczestników systemu opieki zdrowotnej.

W ramach pilotażu w Brzegu zostanie dostarczone oprogramowanie i urządzenia klasy medical-hub, realizujące pomost komunikacyjny pomiędzy urządzeniami medycznymi w domu Pacjenta, a systemem opieki telemedycznej wraz z Przyciskiem Życia, umożliwiającym wezwanie pomocy. Wymienione narzędzia razem umożliwią realizację teleopieki, zdalnych konsultacji oraz monitoringu stanu zdrowia nad osobami w wieku starszym, niesamodzielnymi i/lub obłożnie chorymi.

Usługa Zdalnej Opieki obejmuje:

·         Możliwość realizacji diagnostyki w warunkach domowych przy wykorzystaniu wybranych urządzeń diagnostycznych

·         Wykonywanie i przesyłanie badań  o wartości diagnostycznej do Centrum Telemedycznego

·         Stały dostęp w trybie wideokonferencji lub telekonferencji do specjalisty

·         Możliwość zdalnego kontaktu z osobą pozostającą pod opieką

·         Przypominanie o zażyciu leków i innych zaleceniach

W ramach umowy Comarch udostępnia usługę Zdalnej Opieki wraz z oprogramowaniem, zapewniając wsparcie w okresie świadczenia usług, przetwarza również dane mieszkańców oraz przygotowuje i udostępnia w formie raportu analizę danych zebranych podczas realizacji projektu. Miasto zapewnia zaś personel w celu demonstracyjnego uruchomienia usługi Zdalnej Opieki dla wybranej grupy  mieszkańców.

Realizacja projektu trwać będzie do końca grudnia 2016 roku, natomiast pilotażowe wykorzystanie dostarczonych produktów będzie w okresie od września do listopada 2016 roku.

Oprac: UM, materiały firmy Comarch S.A.

Nie zapomnij udostępnić: