Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 26 lutego, 2016 Tytuł artykułu

Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji

Treść artykułu

16 lutego 2016 w brzeskim ratuszu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016-2022.

W jego trakcie zaprezentowano zasady i wytyczne dotyczące tworzenia programów rewitalizacji i wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz przedstawiono projekty rewitalizacyjne zrealizowane w latach 2007-2013. W trakcie prezentacji przedstawiony został także obszar zdegradowany, który został wyznaczony na podstawie analizy wskaźnikowej wszystkich ulic w mieście

Dalszym etapem prac jest opracowanie działań mających na celu poprawę sytuacji na obszarze zdegradowanym. W związku z tym zapraszam do przedstawiania swoich projektów rewitalizacyjnych na załączonym formularzu karty projektu.

Propozycje proszę:

– przesłać drogą elektroniczną do Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu na adres piotr.serwadczak@brzeg.pl lub

– przesłać drogą elektroniczną bezpośrednio do wykonawcy na adres biuro@atrium-grupa.eu (proszę w temacie wpisać Rewitalizacja-Brzeg) lub

– przesłać pocztą na adres Biuro Budownictwa i Inwestycji, Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg lub

– przekazać osobiście do Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu (pokój 102 na I piętrze w budynku A) lub

– złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu.

Swoje propozycje projektów proszę przekazywać w terminie do 15 marca 2016.

Nie zapomnij udostępnić: