Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 grudnia, 2013 Tytuł artykułu

Uwaga organizcje pozarządowe: rozpoczęto nabór członków do Komisji Konkursowych otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Brzegu na rok 2014

Treść artykułu

 

 

 
PR.52.25.2013                                                                                                                                                    Brzeg, 10.12.2013
 
Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych
Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie rozpoczęto nabór członków do Komisji Konkursowych otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Brzegu na rok 2014. Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt. 2d w/w ustawy, w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy biorące udział w konkursie.
W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane  stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do wskazania osób z Państwa organizacji do następujących komisji:
1.            Komisja Konkursowa
konkurs dla podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzegu, prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, imprez kulturalnych, koncertów i festiwali w 2014 roku
2.            Komisja Konkursowa
konkurs dla podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzegu, prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictw, nagrań, płyt, singli i inne form promocji Gminy poprzez popularyzację kultury i sztuki
3.            Komisja Konkursowa
konkurs dla podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzegu, prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji edukacji i szkolenia wolontariuszy
4.            Komisja Konkursowa
konkurs dla podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzegu, prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
5.            Komisja Konkursowa
konkurs dla podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzegu, prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki
6.            Komisja Konkursowa
konkurs dla podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzegu, prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
 
Wskazanie osób do poszczególnych Komisji Konkursowych (z podaniem numeru Komisji i nazwy zadania publicznego) proszę składać w formie pisemnej do dnia 17 grudnia 2013 r. na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.
 
Pełnomocnik Burmistrza Brzegu ds. organizacji pozarządowych
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: