Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 listopada, 2012 Tytuł artykułu

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych w sprawie opłat za poby dziecka w żłobku

Treść artykułu

 

 
PR.52.6 .2012                                                                                                                       Brzeg, 19 listopada 2012
                                                                                                                   
 
 
Ogłoszenie
 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1397/2012 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 19. listopada 2012 roku
 
Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza
 
przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w  żłobku.
 
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Miasta Brzegu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl. poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej. 
Opinie należy składać w terminie do dnia 04 grudnia 2012 roku na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: