Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 marca, 2022 Tytuł artykułu

Konkurs ofert na temat aktywizacji zawodowej cudzoziemców pn.: „Razem możemy więcej”

Treść artykułu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała nowy program „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”. To pierwsza odsłona Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata. Celem programu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizacje projektów realizowanych w priorytetowych obszarach programu – aktywizacji zawodowej i integracji. Zadania dotyczyć mogą m.in. wsparcia dla cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności.

Podmiot ubiegający się o wsparcie może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednego obszaru priorytetowego, a nie więcej niż dwie oferty w ramach jednego konkursu. Pojedyncza oferta może natomiast obejmować dwa obszary priorytetowe, przy czym wskazane jest określenie priorytetu wiodącego.

Oferty wraz z oświadczeniami i wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zadania powinny być zrealizowane najpóźniej do końca 2023 roku. Na realizację projektów w ramach konkursu Ministerstwo przeznaczy kwotę do 40 mln zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć w:

  1. Ogłoszeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”;
  2. Programie „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” oraz Informatorze – dokumenty w załączeniu;
  3. Na stronie internetowej MRiPS.

https://www.gov.pl/web/rodzina/40-mln-zl-na-aktywizacje-cudzoziemcow-ministerstwo-rodziny-oglasza-konkurs

Materiały (3)

Regulamin
Format: docx Data publikacji: 2022-03-17 07:20:37
Ogłoszenie
Format: docx Data publikacji: 2022-03-17 07:20:57
Program
Format: docx Data publikacji: 2022-03-17 07:21:13
Nie zapomnij udostępnić: