Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 marca, 2016 Tytuł artykułu

Wiceminister Stanisław Szwed z roboczą wizytą w Brzegu. Sprawdzano stan przygotowań do „Rodzina 500 Plus”

Treść artykułu

 

Brzeg był jednym z kilku miast w kraju, które odwiedził przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz delegacja z Urzędu Wojewódzkiego (14 marca 2016 r.)

Szacuje się, że w Gminie Brzeg uprawnionych do skorzystania ze świadczenia z programu „Rodzina 500 Plus” jest ok. 6000 dzieci. Wnioski na otrzymanie świadczenia można będzie składać od 1 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta w Brzegu, w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia, w pokojach numer:  1, 1a oraz 2 (budynek „A” Urzędu, parter, po lewej stornie korytarza od głównego wejścia).

– W wypadku przyznania świadczenia na pierwsze dziecko musi zostać przed wydaniem decyzji sprawdzone kryterium dochodowe, które wynosi 800 zł na pierwsze dziecko lub 1200 zł, jeśli jest to dziecko niepełnosprawne – wyjaśniał Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (na zdj. głównym pierwszy z lewej). – Natomiast na drugie i kolejne dzieci nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wystarczy złożyć wniosek w danej gminie. Wypłata, po uprzednim wydaniu decyzji, nastąpi na konto bankowe lub poprzez pocztę polską w terminie do trzech miesięcy. Złożenie wniosku możliwe jest również online-epuap (poprzez ZUS) oraz stronę ministerstwa, a także przez bankowość elektroniczną.

– W województwie opolskim została uruchomiona strona internetowa informująca o założeniach i realizacji programu „Rodzina 500 Plus” pod adresem: www.500plusopolskie.pl – dodała Wicewojewoda Opolska Violetta Porowska.

Stanisław Szwed razem z Wicewojewodą sprawdzili stan przygotowań do realizacji programu. W imieniu Burmistrza Jerzego Wrębiaka informacji udzielał Wiceburmistrz Brzegu Tomasz Witkowski. Goście wizytowali pomieszczenia, w których będzie prowadzony nabór wniosków.

– W przypadku Brzegu kolejnym punktem składania wniosków będzie także pokój na parterze ratusza, wejście od strony dawnego Urzędu Stanu Cywilnego – informował Wiceburmistrz Tomasz Witkowski.

Gmina Brzeg przekazała podziękowania Ministrowi oraz Wojewodzie za środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia przygotowań związanych z realizacją programu. Za przekazane fundusze przygotowano pomieszczenia, a także ich wyposażenie wraz z zakupem komputerów i oprogramowania.Stanisław Szwed dodał z kolei, że w jego ocenie, Gmina Brzeg jest właściwie przygotowana do realizacji programu, a także, że środki przekazane na wyposażenie zostały dobrze rozdysponowane w zorganizowanie dwóch punktów przyjęć wniosków.

W wypadku Gminy Brzeg do obsługi programu zostanie skierowanych dwójka nowych urzędników. Wspomagać ich będą dotychczasowi pracownicy Biura Spraw Społecznych i Zdrowia.

Nie zapomnij udostępnić: