Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 stycznia, 2016 Tytuł artykułu

,,Bezpieczna i przyjazna szkoła” w Gminie Brzeg

Treść artykułu

Rządowy program  na lata 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła” w Gminie Brzeg.

Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Cele szczegółowe to kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia.

Jest to projekt konkursowy , do którego kilka brzeskich placówek złożyło ofertę realizacji zadania. W wyniku oceny wniosków  do realizacji projektu przystąpiło Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu jako najwyżej oceniony wniosek na Opolszczyźnie i jedyny  w gminie i powiecie brzeskim.

Program był realizowany pod nazwą ,,Rowerem po zdrowie” w okresie od 27 lipca 2015 r.  do 31 grudnia 2015 r.

Spośród priorytetowych zadań rekomendowanych przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” uznaliśmy za najważniejsze:

 – promowanie zdrowego stylu życia i edukację dla bezpieczeństwa,

– upowszechnianie i realizację programów służących promocji zdrowego stylu życia –

   zdrowego żywienia i aktywności fizycznej  ,

Wymienione zagadnienia zostały zrealizowane między innymi poprzez: cykl zajęć i zabaw dla dzieci, spacery i wycieczki, spotkania z policjantem, strażnikiem miejskim , ratownikiem medycznym i strażakiem, szkolenie dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia dla pracowników przedszkola i rodziców w zakresie zdrowego żywienia, mini Rajd Rowerowy Przedszkolaka i wycieczkę do lasu.

Na rzecz projektu został napisany program dydaktyczny :,,Przedszkolak uczestnikiem ruchu drogowego”, a jego realizację ułatwiło nowe wyposażenie Miasteczka Ruchu Drogowego tj. rowerki dziecięce wraz z kaskami, strefa relaksu i urządzenia sprawnościowe .

Łączna wartość projektu wyniosła 33.302,60 zł. ,w tym dotacja Wojewody Opolskiego 19.100,00 zł.

Program znacznie podniósł świadomość dzieci i ich rodziców na temat zalet aktywnego i zdrowego stylu życia jak również  zdrowego odżywiania oraz planowania spędzania  czasu wolnego z dzieckiem w sposób aktywny jak również wzbogacił bazę materialną przedszkola.

Tematyka projektu bardzo dobrze wpisała się w całokształt wieloletnich działań placówki w tym zakresie i będzie nadal kontynuowana.

,,Ruch jest życiem”. Arystoteles

 

 

 

 

M.N.

Nie zapomnij udostępnić: