Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 października, 2021 Tytuł artykułu

Towarzystwo im. Ferenca Liszta -Wieczory Lisztowskie w Brzegu w okresie wrzesień-grudzień 2021r. ogłoszenie w trybie art. 19a

Treść artykułu

Brzeg,19.10.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU

 

 

Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się –na okres 7 dni –w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu- ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl, w terminie do 26 października 2021 r.

                                                                                                       Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski 

Materiały (2)

oferta
Format: pdf Data publikacji: 2021-10-19 11:03:41
ogłoszenie
Format: docx Data publikacji: 2021-10-19 11:38:40
Nie zapomnij udostępnić: