Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 lutego, 2021 Tytuł artykułu

OTWARTY KONKURS OFERT w ramach ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie profilaktyki terapii i rehabilitacji uzależnień, w sferze  przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym  pn.:„ Realizacja profilaktycznych, zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg”.

Treść artykułu
Nie zapomnij udostępnić: