Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 czerwca, 2019 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg na lata 2019 – 2034’’

Treść artykułu

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg na lata 2019 – 2034’’w dniach od 5.06.2019 r. do dnia 26.06.2019 r.

Przedmiotowy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu pod adresem: www.brzeg.pl i www.bip.brzeg.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12,  49 -300, Wydział Budownictwa i Inwestycji, pokój nr 102A, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń pisemnie na adres Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12,  49 -300 z dopiskiem: Uwagi do „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg na lata 2019 – 2034’’ .

w terminie nie później niż do dnia 26.06.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nie zapomnij udostępnić: