Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 stycznia, 2019 Tytuł artykułu

Konsultacje z NGO Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg na lata 2019-2023

Treść artykułu

Brzeg, 14 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 143/2019 Burmistrza Brzegu z 14 stycznia 2019 roku Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg na lata 2019-2023. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie należy składać w terminie do 28 stycznia 2019 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl

 

Nie zapomnij udostępnić: