Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 czerwca, 2015 Tytuł artykułu

Zaproszenie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść artykułu

 

 

 
Burmistrz Brzegu zaprasza osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego do składania ofert na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu.
 
Oferty z zaproponowaną stawką za przeprowadzenie jednego wywiadu środowiskowego oraz opisem dotychczasowego doświadczenia  zawodowego należy składać na Biurze Podawczym Urzędu Miasta Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49 -300 Brzeg do dnia 31.08.2015r.
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na wrześniowym posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: