Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 maja, 2015 Tytuł artykułu

Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Brzeg na lata 2015 – 2030”

Treść artykułu

 

 

 
Brzeg, 08.05.2015
BI.7021.1.2015
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BRZEGU
o wyłożeniu do publicznego wglądu
„Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Brzeg
na lata 2015 – 2030”.
 
Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i  paliwa gazowe dla Gminy Brzeg na lata 2015-2030”
 
Aktualizacja projektu założeń do planu wyłożona będzie w dniach od 8 maja 2015 r. do  29 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu, ul Robotnicza 12 w Brzegu, w  godzinach od 8°° do 15°° (pokój nr 103). Przedmiotowy projekt jest również dostępny w  wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg pod adresem:  www.bip.brzeg    zakładki: obwieszczenia i ogłoszenia.
 
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
 
Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Brzegu na adres: Urząd Miasta w Brzegu, ul Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29  maja 2015 r.
  Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak

 

Nie zapomnij udostępnić: