Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 sierpnia, 2014 Tytuł artykułu

Ogłoszenie dot. oferty organizacji pozarządowej działającej na rzecz Gminy Brzeg i jej mieszkańców oraz prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Treść artykułu

 

 
Brzeg, 27.08.2014 r.
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Brzegu

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej działającej na rzecz Gminy Brzeg i jej mieszkańców oraz prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl w terminie do dnia 03 września 2014 r.
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: