Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 kwietnia, 2014 Tytuł artykułu

Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu

Treść artykułu

 

 

 

 

 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Dotyczy: realizacji zadania:
„Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego
przy ul. Piastowskiej w Brzegu”
 
 
                                          Burmistrz Brzegu informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu” w II połowie kwietnia 2014r. przekazany zostanie Wykonawcy robót – Firmie: Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka jawna z siedzibą w Brzegu ul. Korfantego 33 – plac budowy celem przystąpienia do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową. Umowny maksymalny termin realizacji robót budowlanych ustalono na okres 5  miesięcy.
W ramach inwestycji teren działki zostanie wyłożony kostką brukową betonową, wykonany zostanie nowy zjazd z ul. Piastowskiej na działkę nr 1008 oraz chodnik wzdłuż budynków usytuowanych przy tej działce. Ponadto w ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie oraz odwodnienie terenu.
W okresie wykonywania robót wystąpią czasowe utrudnienia w korzystaniu z przedmiotowego placu, włącznie z brakiem możliwości wjazdu na teren przedmiotowej działki, jednak firma realizująca zadanie będzie zobowiązana umożliwić dojście do wszystkich lokali usługowych usytuowanych przy przebudowywanym terenie.
 
Przepraszamy za utrudnienia wynikające z realizacji przebudowy placu przy ulicy Piastowskiej i liczymy na wyrozumiałość wszystkich mieszkańców Brzegu.
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Biuro Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 (budynek „A”, I piętro – pokój 102) telefon kontaktowy: 774045815 lub 774160874.
 
Z-ca Burmistrza
Barbara Iwanowiec
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: