Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 lutego, 2014 Tytuł artykułu

Zarządzenie Burmistrza Brzegu dot. wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne z zakresu turystyki

Treść artykułu

 

 

 
Zarządzenie 2253/2014
Burmistrza Brzegu
z dnia 13 lutego 2014 r.
 
 
 
w sprawie:       wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne z zakresu turystyki
 
 
Na podstawie pkt 6) ust. 1 dział IX Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Uchwała Nr XXLVII/303/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia  29 listopada 2013 roku)
 
 
zarządzam, co następuje:
 
  § 1
1. Po uwzględnieniu wniosku Komisji Konkursowej dokonać wyboru oferty złożonej przez   organizację prowadzącą działalność turystyczną i udzielić dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki:
Nazwa oferenta i nazwa zadania publicznego:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej , zadanie pn. „Brzeg jakiego nie znamy”
2. Uzasadnienie określające przyczyny wyboru oferty do realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji turystyki zawiera protokół Komisji Konkursowej.
 
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Beacie Zatoń – Kowalczyk – Kierownikowi Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
 
      § 3
        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
                  Burmistrz Brzegu
                                                                          (-) Wojciech Huczyński                                                                   
 

 

Nie zapomnij udostępnić: