Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 lutego, 2016 Tytuł artykułu

Zamierzasz usunąć wyroby zawierające azbest ze swojej nieruchomości? Skorzystaj z dotacji

Treść artykułu

Zamierzasz usunąć wyroby zawierające azbest ze swojej nieruchomości?

Skorzystaj z dotacji

 

Jeśli posiadasz wyroby zawierające azbest na swojej nieruchomości na terenie Brzegu i zamierzasz je usunąć w roku bieżącym zgłoś ten fakt do Urzędu Miasta w Brzegu.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu na działania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ze względu na fakt, że termin składania wniosków przez Gminę upływa z dniem 31 marca 2016r. prosimy o pilny kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem powyższego dofinansowania z pracownikami Biura Urbanistyki  i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12,  pok. 12, budynek „B” parter, lub telefonicznie pod nr tel.77 4160519, e-mail urbanistyka@brzeg.pl.

Jednocześnie informuję, iż Gmina Brzeg ze względu na znacznie zmniejszającą się ilość wyrobów zawierających azbest, po raz ostatni w 2016r. będzie składała wniosek o uzyskanie dotacji na realizację w/w zadań.

 

 

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Kostrzewa

Nie zapomnij udostępnić: