Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 października, 2013 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu dotyczące oferty Klubu Sportowego Koszykówki Stal Brzeg

Treść artykułu

 

Brzeg, 24 października 2013 r.

 
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU
dotyczy oferty Klubu Sportowego Koszykówki Stal Brzeg
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się – na okres 7 dni – w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące.
Uwagi te należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu – ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl, w terminie do 31 października 2013r.
 
                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Brzegu
(-) Wojciech Huczyński

 

 

Nie zapomnij udostępnić: